OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Maslinina muva, obavještenje 8


09.09.2021.


U Izvještaju prof. dr Snježane Hrnčić se kaže da je brojnost muve u klopkama niža u odnosu na prethodni pregled, osim na lokalitetima Valdanos II i Valdanos IV i da se više muva hvatalo u McPhail klopkama. Infestacija je od 0 % (Bar II) do 10 % (Valdanos I). Maslinarima na području Valdanosa se preporučuje da sada urade tretman  maslina preparatima na bazi deltametrina.

Stanje na praćenim lokacijama u Gornjem Grblju: nisu uhvaćene jedinke muve na žutim pločama. U McPhailovoj vodenoj klopci uhvaćena su 2 mužjaka.

Maslinina muva, izvještaj 8
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo