OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Projekat COOPeR - Anketiranje maslinara


09.07.2021.

Maslinarsko društvo "Boka" sprovodi aktivnost, prikupljanje informacija za Bazu podataka o stejkholderima i maslinarskoj proizvodnji u Boki Kotorskoj, kao dio projekta COOPeR, prekogranična saradnja između Hrvatske Bosne i Hercegovine i Crne Gore. S tom namjerom, sprovešćemo anketu zainteresovanih maslinara za učešće u ovom projektu i to putem intervjua, na licu mjesta i u e-mail komunikaciji.

Cilj ove aktivnosti je prikupljanje relevantnih podataka o obimu i načinu proizvodnje, kvalitetu i plasmanu proizvoda, što bi sve trebalo da poveže maslinare u regionu i pomogne im, ne samo u rješavanju konkretnih problema u toku biološkog ciklusa masline, već i u razmjeni znanja i iskustava u ovoj, plemenitoj djelatnosti.
Benefiti učesnika uključuju i tehničku podršku u nabavci materijala, opreme, sredstava za zaštitu, konkretnog savjetovanja stručnih službi, kod planiranja i održavanja zasada, preporučenih sorti, ispitivanje prilagodljivosti introdukovanih sorti masline, kompatibilnosti raznih sorti...

Svi ispitanici (stejkeholderi) koji prihvate učešće u projektu, imaće mogućnost da dobiju određen broj introdukovanih sorti masline, čiju će prilagodljivost i ekonomsku isplativost u našem podneblju, pratiti stručnjaci iz oblasti maslinarstva. Takođe, umreženi sa drugim maslinarima u regionu, moći će i sami da razmjenjuju iskustva, dobijaju savjete za rješenje problema u proizvodnji, učestvuju u zajedničkim aktivnostima (sajmovima, radionicama, predavanjima, studijskim posjetama...).

Anketom će biti obuhvaćeni maslinari sa teritorije opština Tivat, Kotor i Herceg Novi, kao i stakeholderi iz partnerskih teritorija Hrvatske: rubno mediteransko područje Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije, kao i stakeholdera iz partnerskih teritorija Bosne i Hercegovine (BiH): opštine Ravno, Neum, Stolac, Ljubuški, Grude, Trebinje, Posušje, Čapljina i Mostar (sa područjima Hodbine, Bune, Blagaja, Žitomislića i Bijeloga Polja) će omogućiti da se dođe do konkretnih podataka o broju aktivnih maslinara koji na teritoriji ovih opština posjeduju maslinjake i zainteresovani su za saradnju u projektu COOPeR

Saradnja maslinara-stejkholdera u projektu podrazumijeva zainteresovanost i spremnost stejkholdera da u skladu s potpisanim Memorandumom o saradnji, pruže sve relevantne podatke o svojim maslinjacima (parcele, površine, broj stabala, sortna zastupljenost, obim proizvodnje...). Spremnost da proširuju zasade i uvode introdukovane sorte, netipične za lokalno područje te da omoguće pristup stručnjacima radi naučnog praćenja i poređenja njihove adaptabilnosti na lokalne uslove i mikrolokalitete, otpornost na bolesti i štetočine, ekstremne temperature i sušu, redovitost u rađanju, kvalitet i kvantitet; da omoguće kontrolu kvaliteta proizvoda i primjenjuju preporučene agrotehničke i pomotehničke mjere od stručnjaka iz Centra za maslinarstvo. Takođe, njihova bi obaveza bila da vode evidenciju o radnjama i promjenama kako u toku, tako i nakon implementacije projekta, u cilju razmjene znanja i iskustava putem mreže ali i kao pokazatelj ekonomske opravdanosti za uzgoj tih sorti, jačanje proizvodnje. Maslinari iz Boke Kotorske, navedenih županija Hrvatske, zajedno sa maslinarima navedenih teritorija BiH udruživanjem u mrežu proizvođača ulja i promocijom svog proizvoda afirmisat će i rad Centra za maslinarstvo te obezbijediti održivost projekta.

- Mogućnost prostornog pozicioniranja poljoprivrednih gazdinstava i njihovih površina je mogućnost više da se poveća procjena kapaciteta i mogućnost iskorišćenosti zamljišnih površina, kao i da se isprate i uporede površine koje mogu biti predmet podrške i subvencija kroz mjere međunarodne i nacionalne podrške za poljoprivredu / maslinarstvo.

Registar će pomoći determinisanju teritorija koje su pokrivene aktivnim poljoprivrednim aktivnostima, uzgojem maslina za proizvodnju ulja i stonih maslina.

Sve ovo će dati jasne podatke o iskorišćenosti poljoprivrednih i uopšte zemljišnih resursa na teritoriji ovih opština, a biće veoma bitan indikator kod kreiranja mjera poljoprivredne politike, kako na opštinskom, tako i na državnom nivou.

Ovaj registar će biti dobra osnova kod pripreme aplikacija, i uopšte iskorišćenosti kapaciteta međunarodnih i domaćih fondova za poljoprivredu od strane poljoprivrednih proizvođača/maslinara sa teritorija opština Tivat, Kotori Herceg Novi, i za teritorije koje će pokrivati partneri iz HRV i BiH.

Evidencija predstavlja kombinaciju resursa lokalnog programiranja i kreiranja baze podataka i korišćenja geolokacijskih informacija Google Maps API (“Application Programming Interface”) koji omogućava do 25,000 besplatnih “poziva” dnevno - navodi prof. dr Mirko Knežević, sa Biotehničkog fakulteta, angažovan za izradu metodologije mapiranja maslinarske proizvodnje.

I konačno, Baza podataka, predstavlja samo proširen upitnik koji maslinari i inače ispunjavaju, prilikom učlanjenja u Maslinarko društvo Boka i ne može biti korištena u druge svrhe, bez dozvole korisnika.


V.Đ.
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo