OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Maslinina muva, obavještenje 3


05.08.2021.

Visoke temperature i niska vlažnost vazduha, ne pogoduju razvoju maslinine muve, a pregledom plodova na svim lokalitetima, uočene su mrtve larve prvog stepena. 
Brojnost muve je niža u odnosu na prethodni pregled.
"Proizvođačima koji su stabla tretirali kaolinom, preporučuje se da urade i hemijski tretman, preparatom na bazi fosmeta (Imidan 50 WG) i to ...
Muva masline, izvještaj 3

cijele krošnje (liječenje) ili tretiranjem samo jednog dijela krošnje bez roda ili sa slabim rodom (preventivno protiv imaga muve) sa južne strane ukoliko imaju mogućnost primjene hidrolizovanog proteina (Buminal). Insekticide koristiti u količini koju preporučuju proizvođači preparata, dok se buminal koristi u koncentraciji 1%." navedeno je u izvještaju Fitosanitarne uprave, od 05.08.2021.

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo