OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Podrška Opštine Kotor, za razvoj maslinarstva


06.08.2021.

Danas je, u Sekretarijatu za privredu, komunalne poslove i saobraćaj, potpisan Ugovor  o regulisanju međusobnih prava i obaveza o podsticajima u poljoprivredi Br:16-307/21-12690 između Opštine Kotor i Maslinarskog društva "Boka".
Shodno Rješenju o raspodjeli sredstava iz budžeta za subvencije u poljoprivredi, na teritoriji opštine Kotor, Društvu je opredijeljeno 5.284,63 € za nabavku...

1. sadnice maslina .............................................................................................................................. 2.880,00 €
2. mašine za održavanje i zaštitu masline (4 atomizera, 4 motorne kosilice, 4 motorne pile) ............ 2.404,63 €

Sredstva će biti prenijeta sa računa trezora Opštine Kotor, na žiro račun Maslinarskog društva Boka, u cjelosti, u roku od 15 dana
Društvo se obavezuje da sredstva utroši namjenski, te da sadnice i mašine, po beneficiranoj cijeni, raspodijeli članovima sa teritorije opštine Kotor kao i da u naznačenom roku, dostavi izvještaj o utrošenim sredstvima i izvršenoj raspodjeli.

Uslov za korištenje subvencija: 
1. Za sadnice: članstvo u udruženju (uredno plaćena članarina i sva dugovanja) najmanje 2 godine
2. Za mašine: članstvo u udruženju (uredno plaćena članarina i sva dugovanja) najmanje 5 godina

Članovi moraju biti sa teritorije opštine Kotor.
Udruženje će, sopstvenim sredstvima, izvršiti nabavku još jednog broja sadnica i mašina za članove iz drugih opština po nabavnoj cijeni. Korisnici, koji se nisu registrovali kao maslinari ili poljoprivredno gazdinstvo kod MPRR, moći će na ovaj način, da dođu do osnovnih mašina i opreme koju Udruženje nabavlja po usvojenom programu za maslinarstvo, od 2004.godine.
Za sve veće investicije (objekti, traktori, krupne mašine, ograde, akumulacije, bunare...) članovi moraju biti registrovani kod nadležnog ministarstva, s pravom učešća u raspodjeli sredstava za razvoj poljoprivrede, po javnim pozivim koje raspisuje MPRR.
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo