OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

75 000 € za poljoprivrednu proizvodnju u opštini Kotor


07.06.2021.


Danas u 10 sati, u sali kina "Boka" održan je konsultativni sastanak predstavnika Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj sa poljoprivrednim proizvođačima iz ove opštine. Opština će subvencionirati investicije sa uračunatim PDV.
To je dobra vijest za proizvođače jer do sada ...

PDV nije bio podržan, kao ni carinski troškovi uvoza mašina, opreme i materijala koji se ne proizvodi u našoj zemlji. Korisnici podrške dobijali su subvencije samo na iznos nabavne cijene proizvoda, pa ta podrška konačno, nije iznosila 50% već 30% pa i manje, od ukupne investicije.
Gospođa Andrea Vukšić, sekretarka Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, predstavila se proizvođačima, zahvalila na odzivu, uprkos još uvijek nepovoljnoj situaciji sa covid pandemijom i najavila da je odluku Opštine da, od ove godine, subvencionira investicije sa uračunatim iznosom PDV, što je naišlo na odobravanje svih prisutnih.
U razgovor se uključilo i nekoliko proizvođača sa konkretnim predlozima za prevazilaženje poteškoća u planiranju budžeta za poljoprivredu i donošenju odluka o subvencioniranju. 
Predsjednik Udruženja marikulturista, podsjetio je na velike gubitke u proizvodnji školjaka i naglasio da ova godina nije godina investicija već godina borbe za opstanak  i predložio da se primjeni mjera podrške bespovratnim sredstvima.
Vukašin Kovačević, mladi ribar, objasnio je da je za osnivanje preduzeća bilo potrebno odmah investirati veliki novac u nabavku barki, materijala, opreme, te da je ta ogromna investicija, pogotovo u trenutku kada je izostao očekivani ulov ribe, već učinjena a nema izgleda da će biti bar djelimično povraćena, smatra da bi opština, morala da subvencionira i tu, početnu investiciju i prihvati realne troškove u istoj fiskalnoj godini, bez obzira što je poziv objavljen kasnije.
- Odgovor katarine Šovran, bio je da je to za sada nemoguće, jer je takva odluka.
Vesna Đukić, podržala je gospodina Kovačevića i objasnila da se ne može baš sve predvidjeti u poljoprivredi koja poznaje samo zakone prirode i da seneke potrebe jave neočekivano, kao posljedica nepovoljnih uslova, predložila je da se konkurs otvori i traje tokom čitave godine, po ugledu na opštinu Budva, koja refundira sve realne troškove načinjene u toku godine za potrebe poljoprivrede (opravdane fiskalnim računima). 
Božidar Donković, predlaže uvođenje još jedne, paralelne kreditne linije za veće investicije, ako ne ove, onda iduće godine, kada se bude imalo više sredstava u budžetu za poljoprivredu, jer 7.500 € koliko će u ovom pozivu, najviše moći da dobije svaki korisnik, predstavlja sitnicu u odnosu na ulaganja koja, proizvođači kao on imaju u toku godine.
Na pitanje zašto je ukinuta mjera podrške u vidu oslobađanja od plaćanja pijačnih mjesta na gradskoj pijaci, odgovor je bio da su to bile hitne, privremene mjere u toku covid pandemije i da će one bitii uvedene samo ako dođe do pogoršanja situacije.
Marko Nikolić, maslinar iz Stoliva, predložio je da se uvedu subvencije za rekonstrukciju mlina ali da su ova sredstva nedovoljna za takvu investiciju kpoja vrijedi oko 50.000 €.
- Odgovor na ovo pitanje je da je neizvodljivo, u ovom trenutku, izdvojiti tolika sredstva za jednu investiciju, za koju je potrebno i mnogo papira kojima sve treba opravdati.

IMG_20210607_101101.jpg
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo