OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

1.Sastanak SC - COOPeRHR-BA-ME371- prekogranična saradnja


04.06.2021.Danas je održan Prvi sastanak Steering Committee, projekta COOPeR, s ciljem da se preciziraju tehnički detalji u vezi sa predstojećim aktivnostima. Razmatrana su pitanja organizacije edukativnih treninga za stejkholdere, teme, učesnici...

Osim glavnog tehničkog pitanja organizovanja edukativnog treninga zbog koga je Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, tražio sazivanje sastanka, razmatrani su predlozi za elemente vidljivosti projekta (logo, posteri, ostali promotivni materijal).
Stavovi su u potpunosti usaglašeni i donijete su odluke:
1. Usaglašeni su redlozi za teme terninga, na osnovu razmjene predloga partnera, a na osnovu istraživanja mišljenja i potreba stejkholdera. Sva pitanja, kao i konačna odluka o temama na dvodnevnoj radionici, biće donijeta konsenzusom, do 1. jula ove godine.
Narednih 7 sastanaka biće održani uglavnom onlajn, a zakazivaće se po potrebi, otprilike pri kraju ili nakon svakog izvještajnog perioda.
2. Do 1. jula biće pripremljen predlog upitnika za bazu podataka stejkholdera.
3. Do kraja septembra biće isporučena forma za unošenje podataka u bazu. 
4. Prije 1. jula dostaviće se organizatoru spisak imena učesnika radionice u Splitu koja će biti održana krajem septembra ili početkom oktobra.
5. Jednoglasno je prihvaćeno jedno od nekoliko rješenja za vidljivost (logo, poster...).
6. Templejti sa svim obilježjima projekta i partnera, biće isporučeni u roku od pet dana.

Naredni sastanak s prisustvom članova SC, biže održan 01. jula 2021. u Splitu.
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo