OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Zaštita masline


20.05.2021.

Porast dnevnih temperatura i vlažnost vazduha, sa čestim pojavama atmosferskih padavina, pogoduju razvoju gljivičnih bolesti i napadu štetočina. Najbolja preventiva je redovno održavanje maslinjaka (košenje, plitka obrada tla, rezidba, uklanjanje biljnih ostataka...), a zaštita, blagovremena primjena ekološki prihvatljivih preparata.


1. Uredno održavanje zasada
Redovan obilazak maslinjaka i pregled stabala, naročito mladih izbojaka i listova, kako s lica, tako i s naličja, uočavanje prvih negativnih pojava i konsultovanje s predstavnicima Savjetodavne službe o mjerama zaštite.U svako doba godine, svaki put, kada posjećujemo maslinjak, sa sobom nosimo makaze i pilicu. Sanitarna rezidba, u cilju održavanja higijene u voćnjaku, primjenjuje se tokom čitave godine.

Zaštita od korova
Korov, ne samo što kvari sliku o voćnjaku i otežava pristup stablu već, prije svega, oduzima hranljive materije i vodu iz zemljišta u zoni korjenovog sistema koja usvaja ove sastojke zajedno sa vodom i u njoj rastvorenim mineralima, mikro i makro elementima, prirodnim antibioticima i "oduzima" sunce mladim stablima. Istovremeno, korov je i "most" koji štetočinama i raznim zarazama iz tla, omogućava lak pristup svim djelovima stabla. Redovnom kosidbom, plitkom obradom tla, zatravnjivanjem (u predjelima sa povoljnim rasporedom padavina), malčiranjem ili kombinovanjem ovih metoda, smanjujemo sve ove negativne efekte. 
U organskoj proizvodnji, nije dozvoljena upotreba hemijskih sredstava (herbicida), već se korov suzbija isključivo mehaničkim putem. U mladim zasadima, plitkom obradom se može suzbijati korov oko stabla, dok se između redova može održavati košenjem. U jesen i u rano proljeće, prilikom plitke obrade tla, mogu se unositi i organska đubriva, a rastresito tlo nakon obrade, ima bolju strukturu, prozračeno je, i bolje čuva vlagu.  
Košenjem se suzbija korov ali naravno, uništavanje korova čiji su nektar i polen hrana za mnoge insekte, može štetno uticati na populaciju korisnih insekata.

2. Gljivične i bakterijske bolesti masline
Iako se sve više govori o potrebi smanjivanja bakra u zaštiti masline od gljivičnih bolesti, istraživanja su pokazala da sredstva na bazi bakra, u normalnim dozama, pokazuju 89-99% uspješnosti, u kombinaciji sa jonizovanom vodom u odnosu 50% i 25%, imaju uspješnost 82-98%, dok je rezltat primjene samo jonizovane vode, bez fungicida,u borbi protiv paunovog oka (Spilocea oleagina) uspješna 28-34 % .
Paunovo oko takođe gljivično oboljenje, suzbija se preparatima sa dodatkom bakra, pri nižim temperaturama i u propisanim koncentracijama. Svako pretjerivanje ili kašnjenje u zaštiti (pri visokim temperaturama9 može izazvati "bakarni šok" kod biljke i masovno otpadanje listova. Maslina će se obnoviti ali proces rata i razvoja, biće usporen.
Kod bakterijskih bolesti, kakva je Pseudomonas sevastanoi (rak masline), ideja sa upotrebom antibiotika streptomicina, kroz ishranu štetočine, nije zaživjela već se, mnogo uspješnijom metodom smatra upotreba preparata sa dodatkom bakra.

3. Borba protiv štetočina
U nastojanju da se što više izbjegne upotreba insekticida, pristupa se integrisanoj i biološkoj zaštiti masline od štetočina, pri čemu se prednost daje preparatima na bazi prirodnih biljnih supstanci, kao što su spinosad, piretrin, rotenon i druge ili se koriste mamci sa hranidbenim i polnim atraktantima, koji ciljano privlače i ubijaju štetočinu.
Međutim, atraktanti sa izraženom mirisnom komponentom na primjer, zahtijevaju i primjenu selektivnih insekticida. Atrakticid, kakav je Success bait, ima visok stepen selektivnosti u odnosu na veliki broj korisnih i manje štetnih insekata (nezainteresovanih). Registrovan je za suzbijanje mediteranske, voćne i maslinine muve na agrumima i maslinama, osim prirodnog insekticida (spinosad) sadrži atraktant i privlači i ubija muvu prije nego one položi jaja na plodove. Biotehničke mjere predstavljaju nepesticidne, ekološki prihvatljive metode bazirane na poznavanju biologije i sklonosti štetočina, primjenom atraktanata, repelenata, stimulansa, prirodnih neprijatelja...

Metodom zbunjivanja, korištenjem prirodnih hormona biljnog porijekla (dobijeni ekstrakcijom iz onih biljaka koje nisu privlačne za ove štetočine), utiče se na promjenu ponašanja direktno ili samo poboljšavanjem dejstva na insekte iz porodice Tephritidae pa i na maslininu muvu. Ovi atraktanti, dobijeni iz biljke nedomaćina za muvu koja, svoju ovipoziciju (polaganje jaja) vezuje za biološku zrelost ploda, ukomponovani u lovke, mogu duže vrijeme zadržati ženku koja luči feromon, u zoni gdje ima mužjaka. Ovakvi "jajni" mamci mamci, mogu dosta suzbiti štetočinu a istovremeno koriste i za praćenje broja i aktivnosti ovih jedinki.
Feromoni (polni atraktanti), lako isparljive supstance, uspješno se koriste za privlačenje i identifikaciju maslinine muve, maslininog moljca, jasminovog moljca, granotoča itd.
U suzbijanju odraslih, polno zrelih insekata prije nego što ostvare zarazu, uspješno su se pokazale zelene, Ekotrap  kesice, koje funkcionišu po principu: privuci i ubij.
Repelenti, materije koje odbijaju štetočinu, u stvari su mirisi oje šire pojedine biljke (buhač, vrijesak, ljuta menta, komorač, bosiljak...) pa ih maslinari često sade u svojim maslinjacima.

O maslininoj buvi
i maslininoj pipi (skorovača) koje pohode naše zasade već u rano proljeće, već smo pisali. Za suzbijanje maslinine buve (Euphillura oleine), moristili smo prirodne insekticide, preparte na bazi avermektina, rotenona i piretrina, koji su djelotvorni u fazi fotmiranja cvjetne rese i u drugoj generaciji (koje se mogu preklapati) u fazi otvaranja cvjetova.
Kao mogućnost u borbi protiv maslinine pipe, (Otiorrhynchus cribricollis) ponudili smo maslinarima Rinkotrap, ekološke, bijele sintetičke trake koje, omotane oko drveta, onemogućavaju kretanje štetočine uz deblo i grane. Zarobljena u vunastom materijalu, štetočina se ne kreće, ne hrani se i na kraju, ugine. 

Jasminov moljac
(Margaronia unionialis) iako su prisutne tokom cijele vegetacije, ove gusjenice se najčešće javljaju krajem proljeća i tokom jeseni. Zapredju listove i cvasti u paučinastu, bijelu masu u kojoj se zaštićena, nalazi gusjenica. Njegovi prirodni neprijatelji su i razni paraziti, pa se ne preporučuje primjena insekticida sa kontaktnim dejstvom (piretrin) jer on uništava i prirodne neprijatelje a učinak u uništavanju jasminovog moljca je nije zadovoljavajući.
U starim maslinjacima se rijetko sprovodi zaštita, tek ako je više od 1% plodova izgrizeno.
U mladim zasadima i rasadnicima, potrebno je tretirati čim se uoči prva zaraza u proljeće, pod uslovom da je više od 5% stabala zaraženo. Preparati koji sadrže spinosad, neeem...

O maslininom moljcu
(Prays oleae) smo takođe, već pisali ali nije loše podsjetiti. U toku jedne vegetacije, može da razvije tri generacije:
Prva - na cvjetovima (antofagna), počinje pred otvaranje cvjetova (fenofaza E). Ženka leptira polaže jaja na cvjetni pupoljak, po izlasku iz jaja, gusjenica se ubušuje u cvijet i hrani njegovim sadržajem. Tokom cvjetne generacije, gusjenica može da pojede i do 40 cvjetova.
Druga generacija na mladim plodovima (karpofagna) počinje kada su plodovi veličine zrna bibera (ne manji od 4mm). Leptir polaže jaja na čašicu ploda, a može ih polagati i na listove, ako ima malo plodova.Gusjenica izlazi na donjoj strani jaja, ubušuje se u plod prekidajući fibrovaskularne snopiće i hrani se mezokarpom (između sjemenke i koštice) bušeći hodnik. Kad koštica očvrsne, hrani se njenim sadržajem, a onda prestaje njen razvoj i ona napušta košticu, bušeći kanal u blizini peteljke.
Plod otpada i to je vidljivo u drugoj polovini jula mjeseca.
Treća generacija - lisna (filofagna) jaj polaže uglavnom na obije strane lista uz glavni nerv. Gusjenica izlazi s donje strane jaja, ubušuje se u lisno tkivo ostavljajući potkovičaste a kasnije i končaste tragove.
Najveće štete nanose, cvjetna i plodna generacija i protiv njih se primjenjuju mjere suzbijanja. Prvo masovno otpadanje ploda kao posljedica ubušivanja gusjenice u plod zbog čega se on suši, može trajati u toku čitavog jula mjeseca, kada može otpasti i do 80% plodova. Drugo otpadanje polodova javlja se u toku avgusta i septembra, pošto gusjenica završi razvoj i napušta plod. Na mjestu spajanja peteljke i ploda prekidaju se veze i plod otpada. Ovakvi plodovi su nedozreli i nemaju tržišnu vrijednost.
Zaštita od lisne generacije sprovodi se samo u mladim zasadima, kada je više od 10 % vršnih, vegetativnih pupoljaka zaraženo.
Za suzbijanje cvjetne generacije : preparati na bazi spinosada, azadirahtina ili Bacillus thuringienssis i to u vrijeme kada je otvoreno najmanje 5% cvjetova.
Za suzbijanje plodne generacije (kada je zaraženost plodova jajima, iznad 40%) i to primjenom preparata na bazi prirodnih insekticida spinosad i piretrin.

Maslinina muva, Bactrocera oleae.Metode za suzbijanje maslinine muve uglavnom podrazumijevaju upotrebu insekticida na bazi dimetoata, deltametrina, integrisanu i biološku metodu, masovno izlovljavanje uz pomoć posebnih mamaca, koji sadrže i atraktante i insekticide, biološke i ekološke.
Interesantno je da maslininu muvu privlače određene boje i oblici to: okrugli oblici više nego četvrtasti, mužjake privlači narandžasta i žuta boja, a ženke crvena i crna, dok ni jedan ni drugi pol ne reaguju na plavu i bijelu boju. Ove sklonosti muve, koriste se u istraživanjima i pripremi mamaca. Žute ljepljive ploče, feromonske ploče, osim što služe za evidentiranje broja i pola jedinki ove štetočine, ubijaju uhvaćene štetočine ali u isto vrijeme, kao kolateralna šteta, uhvaćen je veliki broj svih vrsta insekata, pa i onih korisnih.
Muva prezimi kao larva u plodu ili na tlu.Njen razvoj je u tesnoj vezi sa toplotom i vlažnošću vazduha. Zavisno od područja, prve odrasle jedinke javljaju se najčešće, od
sredine jula. Žive dugo i u toku svog života mogu položiti ogroman broj jaja, generacije se često preklapaju pa je teško precizno odrediti broj generacija i razdoblja pojave istih.
Ali uzimajući kao parametar optimalne uslove za njen razvoj, može se govoriti o tri (do pet) generacije maslinine muve.
Zaraza se uočava na osnovu pregleda plodova, na kojima ostavlja ubode klinastog oblika, najčešće jedan ili dva. Larva u plodu ostavlja tragove u obliku linija. Iz oštećenog ploda izlazi odrasla muva. Plodovi otpadaju i prije, nego se u njima počne stvarati ulje.
Na osnovu evidencije broja uhvaćenih jedinki na klopkama i pregledom plodova u laboratoriji, prvo tretiranje se sprovodi kada je: 
-indeks populacije (Ip) veći od 5 muva na lovci/nedjeljno
-indeks zaraze (ip) 2-3 i više zaraženih plodova 

Žute ploče i McPhailove vodene klopke postavljaju se u junu mjesecu sa pojavom prvih uhvaćenih jedinki, a Ekotrap mamci postavljaju se već u drugoj polovini juna, prije nego počne polaganje jaja u plodove.Spinosad, piretrin kao i drugi preparati raznih proizvođača, mogu se naći na našem tržištu.
Ipak, nikada ne treba unaprijed vršiti zaštitu, bez preporuke Službe za zaštitu bilja i Fitosanitarne uprave jer, redovna i nekontrolisana primjena ovih preparata može razviti otpornost kod štetočine.

Maslinin svrdlaš (Rhynchites cribripennis), za razliku od muve, ostavi veći broj uboda, okruglog oblika. Može se pojaviti već u aprilu mjesecu i ostaje do kraja avgusta. Najprije se hrani lisnim pupoljcima, listovima i cvjetovima, a kasnije, mladim plodovima. Napada plodove kada ovi dostignu veličinu od 5 mm i više, ubadajući na vrh, u najsočniji dio ploda, uzrokujući sušenje prema peteljci i otpadanje, za manje od mjeseca dana. 
Od početka juna, do kraja jula, uočljive su velike štete od ovog napasnika. Nakon formiranja koštice, krajem jula i tokom avgusta, polaže jaja u otvor na plodu, Larva se zatim, ubušuje u još neotvrdnutu košticu, jede sjemenku ploda, napušta ga, odlazi u zemlju gdje ostaje do jeseni. Odrasli insekt ostaje u zemlji do proljeća.
Nakon prskanja protiv suzbijanja druge generacije maslininog moljca (kada su plodovi veličine šibice) preporučuje se dodatno prskanje preparatima na bazi prirodnih insekticid sa želučanim djelovanjem koji sadrže spinosad, avermektin, rotenon, kao i preparati za zaštitu od muve, naročito piretrin i rotenon.web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo