OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Aktuelni radovi


29.03.2021.


Prema našim saznanjima, većina maslinara je već odradila redovne poslove u svojim maslinjacima: đubrenje, jesenja zaštita, košenje, čišćenje, rezidba, proljećna zaštita...
Ograničeno kretanje do posjeda (u druge opštine), otežavajuća je okolnost za one maslinare koji nisu registrovani kod Ministarstva poljoprivrede...
Uz rješenje o registraciji, moguće je prelaziti sa teritorije jedne, na teritoriju druge opštine za potrebe održavanja...
maslinjaka i poljoprivrednog gazdinstva. Proljećni radovi ne mogu čekati. Sve sa čime se sada zakasni, kasnije može donijeti štete.
- Jesenja zaštita protiv gljivičnih bolesti (paunovo oko, olovna bolest, čađavica...) preparatima na bazi ili sa dodatkom bakra (modro ulje, crveno ulje...), trebalo je da pruži prvu zaštitu stablima od infekcije, nakon berbe masline i rezidbe, koju su mnogi, zavisno od opasnosti od niskih temperatura, odradili već početkom zime.
- Redovna rezidba, kod mladih maslina radi formiranja željenog oblika krošnje (najčešći oblik je peharasta, kotlasta krošnja), a kod starijih, rodnih stabala, na rod u Boki je, prema informacija sa terena koje dobijamo svakodnevno, od naših maslinara, uglavnom je zavu cilju spriječavanja infekcije bakterijama, virusima...
Kraj zime i rano proljeće dobar su period za ovu mjeru zbog toga što biljni sokovi tek počinju da se kreću i još uvijek, nema opasnosti od velikog gubitka sokova i isušivanja, sokovi se tako usmjeravaju i stimulišu rast željenih dijelova stabla, grane su mekane i lakše ih je kontrolisati, manja je opasnost od izmrzavanja...
- Đubrenje azotnim đubrivima (NPK 8:16:24, KAN 42, a sada UREA) za prihranu stabla masline i to u količini koja je odgovarajuća starosti (starosti, kondicionom stanju, rodnosti...). Neophodno je takva, sintetička đubriva malo malo zakopati u zemlju zbog brzog osobine isparavanja i ispiranja u dublje slojeve.
Važno je rasporediti odgovarajuću količinu oko stabla, ispod oboda krošnje, a nikako oko samog debla. Stajsko đubrivo, najbolje zgorelo i pročišćeno og korova, aplicirati jednom u tri - četiri godine, opet u količinama koje su odgovarajuće starosti i potrebama stabala.
- Sanitarna rezidba kojoj predhodi redovan obilazak, pregled, procjena zdravlja i stanja u maslinjaku, sprovodi se tokom cijele godine s ciljem da obezbijedi "čist prostor" maslinama. Uklanjanje ostataka rezidbe, suve trave, trulog biljnog materijala, održavanje prozračnosti krošnje i najvažnije, uočavanje promjena na koje odmah treba reagovati, odgovarajućim mjerama.
- Materijal koji ostaje poslije košenja(trava, sitne grančice, lišće...) treba ili ukloniti sa maslinjaka ili, malčirati tojest, razasuti prosušene usitnjene biljne ostatke oko stabala ali ne uz samo deblo (da ne dođe do truljenja).
- Proljećna zaštita od paunovog oka i drugih gljivičnih oboljenja, nastalih uglavnom kao posljedica neredovne, neodgovaraće primjene agrotehničkih i pomotehničkih mjera.
Već sa prvim toplijim danima, uočavaju se posljedice neprimjene ili neodgovarajuće ili nepotpune primjene zaštitnih mjera krajem prethodne godine, a to je pojava fleka na listovima, žutilo listova i kasnije, otpadanje.
Proljećna zaštita, spriječiće zarazu u prvim toplim proljećnim danima, kada je visoka vlažnost vazduha i temperatura, što je idealna sredina za razvoj gljivica naročito tamo, gdje su krošnje guste, gusta sadnja, neodgovarajuća rezidba, blizina vode i šume...
Ako na listovima niste uočili takvu pojavu krajem zime, a onda je postala vidljiva "odjednom" kako često, kažu naši maslinari, to znači da je zaraza nastupila sa prvim proljećnim danima.
- Zavisno od sortnih osobina, izloženosti suncu i vjetrovima (sjeverna, južna...), terena, strukture zemljišta, kondicionog stanja, meteoroloških prilika i najviše ljudskog faktora na koji se jedino može direktno uticati, masline će početi da cvjetaju u maju mjesecu, nekada ček i krajem aprila, pa ih treba dobro pripremiti za novi biološki ciklus.
- Krajem jeseni prošle godine i u toku zime, palo je dosta kiše na teritoriji Boke. Ovo je veoma važno za diferenciranje pupoljaka u cvjetne i lisne, a onda i za njihovo "polno opredeljenje". Pupoljci koji su formirani u prethodnoj vegetaciji, zavisno od ispunjenosti svih ovih uslova i optimalne vlage u zemljištu, doprinijeće da veći broj generativnih pupoljaka ispolji muške osobine, te tako poveća oprašivanje.
- Dakle, osnovne potrebe su zadovoljene, iako nismo imali dovoljan broj dana sa niskim temperaturama, pa sada treba brzo reagovati, dok to lijepo vrijeme dozvoljava i odraditi preostale operacije.
- Svima čiji se maslinjaci nalaze okruženi šumom ili su na kamenitom terenu, preporučujemo mehaničku zaštitu od maslinine pipe (skorovača) koja napada listove na mladim izbojcima, naročito mladih (niskih) stabala i oštećuje listove. Smanjenjem lisne mase, usporava se inače brzi razvoj, što je kod mladih stabala izražena tendencija, te se tako produžava period rasta do zrelosti (stupanja u rodnost). 
Udruženje posjeduje sredstvo za mehaničku zaštitu, Rinkotrap (bijele, vunene trake) u pakovanjima od 35m x 2, po cijeni od 25,00 €/ paket.
Jedan paket je dovopljan za 300 maslina i nema ograničeno trajanje. Postavljen na deblo i grane, može trajati 2 godine.
Više informacija, o tome kako se postavlja rinkotrap, naći ćete na stranici http://www.maslinaboka.org/16-Uvoz/196-Aktuelno

V.Đ.

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo