OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Radovi u maslinjacima


01.03.2021.
IMG_20210209_170244.jpg

Nakon obilnih kiša koje su obilježile period od kraja decembra prošle i prve mjesece ove godine, lijepo vrijeme pogoduje radovima u maslinjacima. Redovno praćenje situacije na terenu, uočavanje i pravovremeno suzbijanje negativnih pojava, spada u svakodnevne obaveze maslinara. 
Čišćenje, rezidbu, đubrenje, zaštitu od gljivičnih bolesti mnogi maslinari su već odradili. Oni koji nisu, trebalo bi da se što prije pozabave ovim poslom, kako bi maslinama obezbijedili sve uslove za kretanje novog ciklusa vegetacije. 
http://www.maslinaboka.org/16-Uvoz/196-Aktuelno

I
ako savremene informacione tehnologije omogućavaju ljudima lak pristup informacijama iz svim oblasti, nije na odmet podsjetiti o radovima koji prate ovaj vremenski period u maslinjacima.

Mart je mjesec u kojima se obavlja najviše radova u maslinarstvu (sadnja, gnojidba, zaštita i rezidba).

Sadnja
Najprije odrediti cilj, sagledati mogućnosti, isplanirati put i sredstva za realizaciju. Površina parcele, položaj, kvalitet i propustljivost zemljišta, polazište su za planiranje čitavog postupka.
Uraditi osnovnu agrohemijsku analizu zemljišta koja će pokazati kakvog je sastava i strukture, što je potrebno dodati da bi se uslovi popravili. Isplanirati zasad, prema uslovima i cilju odabrati sortu (MPRR je uradilo rejonizaciju i preporuku sorti za određene rejone).
Konsultovati Savjetodavnu službu Crne Gore...
Zemljište na kome se planira sadnja maslina, bilo je potrebno još u avgustu i septembru rigolovati do dubine 70-80 cm, naravno, kada je riječ o novom terenu i gdje je primjenjiva osnovna obrada.
Ako je na terenu bilo ranijih zasada ili šume, makije, žbunja... teren treba dobro očistiti od svih biljnih ostataka, naročito korijenja.
Neposredno pred sadnju iskopati što veće rupe (tamo gdje je moguće 100x100x80 cm) u zavisnosti od strukture samog zemljišta. na pjeskovitom ili kamenitom terenu to neće biti moguće, pa se sve prilagođava situaciji.
Sadnja u našim uslovima, rijetko se može sprovoesti uz upotrebu velikih mašina (nagib terena, nedostatak prlazne infrastrukture, kamenit , teško obradiv teren, male parcele...) pa se obično, sadi u jame 80 x 80 x100 cm (gdje je moguće) koje se iskopaju ranije, a ne pred samu sadnju.
Na dno iskopane jame stavlja se sloj sitne zemlje, na njega mješavina zrelog stajnjaka i mineralnog NPK gnojiva formulacije i količine koja će se odrediti nakon provedene kemijske analize tla. Gnojivo se zatim pokriva slojem od 10 cm sitne zemlje, kako korijen ne bi došao u kontakt sa đubrivom.  

Maslinu obično sadimo iz kontejnera,  sa zemljom koju ne odbacujemo, pa ih zato ne bi zalivati nekoliko dana prije sadnje. Prilikom vađenja sadnice iz posude, korijenje lagano rastresti i malo oblikovati makazama.
Odmah pri sadnji treba osigurati svaku sadnicu drvenim stubom kao osloncem, naročito na ternima izloženim jakim vjetrovima, posebno sjevernim i to tako, da bude iznad zemlje najmanje jedan metar, u smjeru najjačeg vjetra, veže se uz kolac u osmicu, rastegljivom gumenom vezom koja ne oštećuje deblo.
Sadnicu sadimo do visine na kojoj je već bila u kontejneru ili 10-15 cm dublje, a okolo oblikujemo udubljenje da voda ne bi oticala prilikom zalivanja.

Đubrenje
Prvu od dvije prihrane azotnim gnojivom, obavljamo pred početak novog godišnjeg ciklusa rasta i razvitka masline i to, polovinom količine azotnog gnojiva. Drugi put, maslinu prihranjujemo pred cvjetanje, krajem aprila / početkom maja i čime maslini osiguravamo azot za period poslije oplodnje cvijetova.
UREA (46% dušika) i KAN (27% dušika) unose se u zemljište uz plitkou obradu kako bi se smanjili gubici koji nastanu isparavanjem, spiranjem u dublje slojeve, preovladavanje korova... Količinu određujemo prema starosti stabla, veličini krošnje i prošlogodišnjeg roda, kada se radi o rodnim stablima.
Maslini koja je dala do 10 kg plodova treba vratiti potrošena hraniva i to 0,3 kg/stablu Uree ili 0,5 kg/stablu Kan-a, onoj koja je rodila 30 - 40 kg/stablu, treba vratiti  1,0 kg/stablu Uree ili 2,0 kg/st Kana-a, stablo masline koje je dalo preko 50 kg ploda treba prihraniti sa 2,0 kg/stablu Uree ili 3,0 kg/stablu Kan-a. 
Ako je neko imao to zadovoljstvo da sa svoje masline ubere 100 kg ploda, onda je 3kg ovog đubriva sasvim dovoljna količina da joj se vrati utrošeno.

Rezidba 
Rezidbu za uzgoj možemo ako je sadnica "neuredna" primjenjujemo odmah, prilikom sadnje a uzgojni oblik podređujemo sunčevoj svjetlosti koju moramo obezbijediti svakoj msadnic. Obično se krošnja, u prvim godinama uzgoja, ne orezuje ili se vrlo malo orezuje (jaka rezidba mladih stabala, odlaže vrijeme početka rodnosti i podstiče stvaranje suvišne zelene mase, čime se narušava odnos između krošnje i korijenovog istema.
Bitno je da uklonimo vodopije i suvišne izdanke, ujednačimo izgled i potencijal svih dijelova krošnje, spriječimo preklapanje izbojaka, odstranimo bočne izbojke na deblu...

Rodnim stablima masline treba ukloniti sve vodopije, ukloniti najslabije i najbujnije izbojke, prorijediti rodne izbojke da bi se osiguralo očuvanje ploda, uopšte, prorijediti gustu krošnju ili granu, ukloniti sve izrođene grane tzv. rezom unatrag.

Svaki uzgojni oblik ima svoje prednosti i mane a i sama sorta ozahtijeva određeni oblik krošnje.Kod nas je najrasprostranjeniji oblik vaza ili kotlasta (peharasta) kruna.

Zaštita od gljivičnih bolesti
Dobro održavani maslinjaci manje su podložni razvoju gljivičnih oboljenja kao što su paunovo oko, olovna bolest, čađavica, rak masline i td. Uzročnici su razne gljivice ali npr. kod čađavice, pojava štitastih vaši, koje luče mednu rosu, stvara uslove za razvoj gljivica, pa se zaraza sprečava i blagovremenim uništavanjem štitastih ušiju.
Možemo primjeniti mineralna ulja sa dodatkom bakra u toku zime, kao i preparate na bazi bakra (bordovska čorba 1 %, Cuprablau Z 1 %, rastvor zelene galice...), do kraja marta, mednu rosu možemo ispirati 0,1% rastvorom nekog tečnog deterdženta za pranje suđa ili 2 % UREA koja se može miješati sa insekticidima i fungicidima koje i inače, koristimo protiv štitastih vaši i čađavice.

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina Kotor



Interreg Logo