OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Počela implementacija projekta COOPeR (HR-BIH-MNE)


15.01.2021.

Otpočelo sprovođenje projekta COOPeR Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia – Bosnia and Herzegovina - Montenegro 2014-2020 HR-BA-ME371
u kome je Maslinarsko društvo "Boka" jedan od partnera.

Projekt "Povećavanje konkurentnosti proizvodnje maslina u programskom području kroz prekograničnu saradnju", acronym: COOPeR, čija je ukupna vrijednost
 884 677.75 EUR, od čega je učešće svih partnera, ukupno 132 701.68 EUR, sprovode:


Korisnik                                                                     

 
Ukupan budžet        

 Programsko 
kofinansiranje 

 
Nacionalno
učešće 


Grad Mostar (vodeći partner)                                   

EUR 439 632.80    

EUR 373 687.88                   

 EUR 65 944.92      

Privredna komora Hrvatske                                      

 EUR 150 965.18    

 EUR 128 320.40                   

 EUR 22 644.78      

Institut za jadranske kulture i
melioraciju krša      

 EUR 107 176.63    

 EUR 91 100.13                     

 EUR 16 076.50      

Privredna komora Federacije 
Bosne i Hercegovine 

 EUR   91 316.44    

 EUR 77 618.97                     

 EUR 13 697.47      

Maslinarsko društvo  “Boka”                                    

 EUR   95 586.70    

 EUR 81 248.69                     

 EUR 14 338.01      


Projekt COOPeR baviće se zajedničkim prekograničnim potrebama koje proizlaze iz nedostatka ulaganja u istraživanje i razvoj, oskudne kapacitete i resurse, nemogućnost pristupa međunarodnom tržištu i nedovoljna saradnja između privatnog, javnog sektora i istraživanja i razvoja.
Opšti cilj projekta je jačanje konkurentnosti i razvoja poslovnog okruženja u programskom području, uspostavljanjem istraživačkog centar za masline s laboratorijom koja će direktno doprinijeti programskom cilju.
Projekt ima 3 specifična cilja:
S1-Razvijena službena mreža svih struktura povezanih s maslinarstvom kako bi se ojačala konkurentnost i poslovno okruženje u programskom području.
S2-Uspostavljen i razvijen regionalni Centar za maslinu s laboratorijom, za poboljšanje institucionalne infrastrukture i usluga.
S3-Razvijena saradnja između preduzeća (povezanih sa proizvodnom masline) i institucija za podršku poslovanju koje će se baviti istraživanjima u cilju ubrzavanja konkurentnosti programskog područja.
Rezultati projekta biće: razvijena jedna prekogranična poslovna mreža, uspostavljen jedan centar za masline sa laboratorijom, potpisan  ugovor o održivoj saradnji između institucija i stejkholdera (proizvođača, preduzeća, naučnih institucija...).
Javni sektor, sektorske agencije, nevladine organizacije, mala i srednja poduzeća, visoko obrazovane ustanove i istraživanje i poslovna podrška organizacije, biće dio procesa mapiranja u HR, BiH i MN;
Rezultat mapiranja maslinjaka (broj, starost, sorte, zdravstveno stanje, rodnost, proizvodnja...) i stejkholdera, zainteresovanih za učešće u oglednom i istraživačkom dijelu projekta (sadnjom i uzgojem probnih sorti, biće mreža svih subjekata u maslinarstvu koja će biti integrisana u regionalni Centar za razvoj maslinarstva i laboratoriju.
Zajednička mreža maslinara iz CR, BiH i MN u okviru Centra za razvoj maslinarstva s laboratorijom, obezbijediće dodatu vrijednost prekograničnoj saradnji i ekonomiji 
tri zemlje, jer će bolja iskorištenost resursa imati pozitivan učinak na otvaranje novih radnih mjesta, samozapošljavanje na selu, povećana proizvodnja i stvaranje novih prihoda.

V.Đ.
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo