OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

"Pristup pravima žena na zemljište i finansijsku podršku u ruralnim sredinama" u Tivtu


15.12.2020.

IMG_20201214_102435.jpg

U ponedjeljak, 14.12.2020. u Opštini Tivat, održana je uspješna radionica za žene iz ruralnih sredina na kojoj se govorilo o pristupu ostvarivanju prava na vlasništvo, raspolaganje i investiranje u zemljište, finansijskoj podršci za razvoj ženskog preduzetništva u ruralnim sredinama, umrežavanju kao obliku saradnje...
Radionicu je organizovalo Maslinarsko društvo "Boka", u okviru... Radionicu  je organizovalo Maslinarsko društvo “Boka”, u okviru regionalne kampanje „Osnažene žene, osnažena ekonomija“  koju sprovodi Deutsche Gesellscht für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu - pravna reforma" zajedno sa projektom „Podrška ekonomskoj diverzifikaciji ruralnih područja u Jugoistočnoj Evropi (SEDRA)“.
Projekat je usmjeren na promociju, olakšavanje i podršku ekonomskim aktivnostima, koje donose prihod ženama u ruralnim područjima i na neki način, obezbjeđuju im ravnopravnost, ekonomsku i socijalnu sigurnost i nadovezuje se na naše prethodne projekte.  

Cilj kampanje je podizanje nivoa znanja i informisanosti žena u ruralnim sredinama o postojećem nacionalnom zakonodavstvu i politikama i istovremeno, promovisanje pravednog, rodno jednakog pristupa pravu na vlasništvo ili suvlasništvo nad zemljištem, uknjižbe i poslovanja, pokretanje sopstvenog biznisa, pristup finansijama i subvencijama, kao i na besplatnu pravnu pomoći.

Radionica kao rezultat ima 15  žena, neposredno informisanih o institucijama nadležnim za ostvarivanje i sprovođenje prava na imovinu kao i o službama i postupcima za uknjižbu i transakcije kroz prezentacije i savjete eksperata, kao i u brošurama. Posredno, broj informisanih građana je mnogo veći, svi posjetioci sajta, slušaoci Radio Tivta, Radio Crne Gore, čitaoci Dnevnih novina.
Takođe, eksperti su ponudili podršku daljim aktivnostima, posebno osnivanju Ruralne mreže za razvoj ženskog preduzetništva, na prijedlog Ratka Batakovića. Inicijativu su potpisale učesnice.

 Na radionici su govorili Vesna Đukić, koordinatorka, Milijana Dubak, vd sekretarka Sekretarijata za privredu u Opštini Tivat, Radmila Kilibarda, savjetnica za poljoprivredu u Opštini Tivat, eksperti iz oblasti prava, Aleksandra Latković, ekonomije, Zarija Pejović, informacionih tehnologija, Marko Maraš i ruralnog razvoja, Ratko Bataković.
 
Gospođa Dubak je pozdravila učesnike, ispred Opštine Tivat kao saradnika i sponzora, izrazivši zadovoljstvo zbog saradnje sa MDBoka na ovom ali i na drugim projektima kojise oslanjaju na Strategiju ruralnog razvoja opštine Tivat i posebno, žensko preduzetništvo za koje će Opština dati podršku veću nego ranije.
Brošura "Uspješne ženske priče" iz Jugoistočne Evrope, u čijoj smo pripremi učestvovali sa dvije priče o uspješnim ženama iz Boke Kotorske i liflet "Prava žena na imovinu u Nacionalnoj legislativi Crne Gore" za koji smo pripremili materijal, proizvodi su dosadašnjih aktivnosti u okviru kampanje i predstavljeni su na radionici. 

Saradnici u organizovanju radionice su Opština Tivat i Mreža za ruralni razvoj Crne Gore. Učestvovalo je 15 žena, uz poštovanje svih preporučenih mjera zaštite (maska, distanca, dezinfekcija ruku).

   

                                                                                                                          Vesna Đukić, koordinator

 

Za dodatne informacije, molimo Vas da se obratite:

Vesni Đukić, izvršnom direktoru Maslinarskog društva Boka, koordinatoru:

Mob. telefona +382 67 201 732  i putem mejla na adresu: maslina.boka@gmail.com

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina Kotor