OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

OBAVJEŠTENJE


18.11.2020.

Obavještavamo članove Društva sa teritorije opštine Kotor, da mogu preuzeti sadnice masline sorti Lećino, Kalamata, Karolea, Arbekina i Žutica, po beneficiranoj cijeni od 3 € /kom (podrška O.Kotor za 2019. godinu), pod uslovom da su platili unazad dvije godišnje članarine. Prvenstvo imaju ranije prijavljeni članovi, kao i oni, koji namjeravaju zasaditi najmanje 100 sadnica.
Jedan broj sadnica, nabavljen sopstvenim sredstvima, članovi iz drugih opština mogu dobiti po cijeni koštanja od 6 €/kom. Iste se mogu preuzeti svakog radnog dana, uz obavezno poštovanje mjera zaštite od korona virusa!
Telefon za informacije 067 201 732

Društvo je nabavilo 1800 sadnica masline (1300 uz podršku Opštine Kotor i 500 sopstvenim sredstvima) za potrebe svojih članova. Budući da članovi iz drugih opština, ne mogu koristiti beneficije O. Kotor, mogu izvršiti nabavku u Društvu, po cijeni koštanja i na osnovu izdate blok priznanice sa potpisom odgovornog lica i pečatom Društva, potraživati od matične opštine povraćaj dijela sredstava za investiciju, u skladu sa objavljenim pozivom opštine za subvencije u poljoprivredi, u tekućoj godini. 

Pojašnjenje: zbog situacije sa korona virusom, nismo uspjeli dopremiti sadnice u predviđenom roku (proljeće 2020), a zbog rizika od isušivanja od visokih ljetnjih temperatura,  dopremanje istih pomjereno je za jesen. Slijedi nabavka sadnica iz podrške za 2020.godinu.

V.Đ.
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina Kotor