OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Podrška za razvoj maslinarstva u opštini Kotor, 3.501,69 €


10.11.2020. 
Danas je u Opštini Kotor, potpisan Ugovor između Sekretarijata za razvoj preduzetništva , komunalne poslove i saobraćaj i Maslinarskog društva Boka kao korisnika sredstava podrške,o međusobnim pravima i obavezama u realizaciji sredstava podsticajnih mjera u poljoprivredi, iz Programa za 2020.godinu i to: za sadnice 80% a za opremu za održavanje i berbu 50% (od nabavne cijene, bez PDV i ostalih troškova) u ukupnom iznosu od 3.501,69 €. Prema informaciji iz sekretarijata, sredstva će biti prenijeta na račun Društva, najkasnije do 25.11.2020.

Na konkursu opštine Kotor za sredstva podrške razvoju poljoprivrede u 2020.godini, Maslinarsko društvo Boka je apliciralo sa planom nabavke sadnica i opreme za održavanje maslinjaka i berbu maslina. Sredstva u iznosu od 3.501.69 €, Društvo je obavezno da sredstva utroši namjenski, o čemu će podnijeti izvještaj  nadležnom sekretarijatu, najkasnije do 01.06.2021. 

Ovim sredstvima biće izvršena nabavka:
1. sadnica................................. 400 kom
2. kosilice i pile.........................     4 kom
3. električni berači masline.......     2 kom
4. atomizer...............................      1 kom
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina Kotor