OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Rana berba masline


04.10.2020.

Na području Boke Kotorske, nakon pada temperature i povećanja vlažnosti u vazduhu, broj maslinine muve blago povećan. Pregled McPhail-ovih klopki pokazuju slične rezultate kao u prethodnoj kontroli dok je, na žutim pločama, zabilježeno povećanje broja uhvaćenih jedinki.
Preporuka Fitosanitarne uprave maslinarima: Brza berba masline! Pregled plodova je pokazao u infestaciji preovladavaju mlađi razvojni stadijumi koji neće značajnije uticati na kvalitet ploda.Tamo gdje je ostalo malo ploda (a bila je dobra rodnost), u plodovima preovladavaju stariji stadijumi koji dovode do otpadanja ploda. Prema informacijama koje dobijamo od naših članova, većina njih je pratila uputstva Fitosanitarne uprave. Neki su čak sedam puta sproveli zaštitu ali nisu dobili očekivane rezultate.
Još uvijek je neizvjesno da li će mlin Udruženja u Radanovićima biti aktiviran jer, za sada, nema zahtjeva maslinara za uslugom mljevenja, upravo zbog nedostatka ploda. Pratićemo situaciju i objaviti informacije o radu mlina.
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina Kotor