OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

„Osnaživanje žena u ruralnim sredinama u Jugoistočnoj Evropi“


25.09.2020.

Maslinarsko društvo Boka, učestvuje u regionalnoj kampanji "Osnažene žene, osnažena ekonomija" koju sprovodi Deutsche Gesellscht für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Otvoreni regionalni fond - pravna reforma zajedno sa projektom „Podrška ekonomskoj diverzifikaciji ruralnih područja u Jugoistočnoj Evropi (SEDRA) “.  


Projekt Pravna reforma, koji sprovodi Deutsche Gesellscht für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, GIZ ORF jedan je od šest otvorenih regionalnih fondova za Jugoistočnu Evropu koje finansira njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj. 

Jedno od područja podrške je Osnaživanje žena na selu (Empowering rural women in South East Europe) i zahtijeva ulaganje u izgradnju kapaciteta, institucije i kulturne promjene jednako kao i u pristupu financijama, imovini i tržištima. 


Regionalna kampanja „Osnažene žene, osnažena ekonomija ima za cilj, podizanje nivoa svijesti, znanja i informisanosti žena, prvenstveno u ruralnim sredinama, o postojećem nacionalnom zakonodavstvu i politikama i istovremeno, promovisanje pravednog, rodno ravnopravnog pristupa pravu na vlasništvo ili suvlasništvo nad zemljištem, uknjižbu i poslovanje, pokretanje sopstvenog biznisa, pristup finansijama i subvencijama, kao i besplatnoj pravnoj pomoći.

Između ostalog, ova kampanja je za nas od velike važnosti jer se nadovezuje na projekte koje smo prethodne i početkom ove godine sproveli, a ticali su se upravo ove teme. Projekat je usmjeren na promociju, olakšavanje i podršku ekonomskim aktivnostima koje donose prihod ženama u ruralnim područjima i, na neki način, obezbjeđuju im ravnopravnost, ekonomsku i socijalnu sigurnost.

Brošura "Uspješne ženske priče" sa prostora Jugoistočne Evrope, u čijoj smo pripremi učestvovali sa dvije priče o uspješnim ženama iz Boke Kotorske, i liflet "Prava žena na imovinu u Nacionalnoj legislativi Crne Gore", za koji smo pripremili materijal, proizvodi su dosadašnjih aktivnosti u okviru kampanje.  

Dvije radionice za žene iz ruralnih sredina, u Tivtu i Nikšiću, sprovode se u saradnji sa MRRCG, uz čiju pomoć ćemo pokrenuti umrežavanje žena iz ruralnih područja u Crnoj Gori. 

Maslinarsko društvo "Boka" - Boka Kotorska, dugi niz godina sarađuje u  projektu „Podrška ekonomskoj diverzifikaciji ruralnih područja u Jugoistočnoj Evropi (SEDRA)“, koga zajednički sprovode Deutsche Gesellscht für Internationale Zusammentarbeit (GIZ) GmbH, ORF-LR  i Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj u Jugoistočnoj Europi (SWG RRD).

Cilj projekta su ojačani institucionalni kapaciteti odabranih stejkholdera u Jugoistočnoj Evropi za podršku ekonomskoj diverzifikaciji u ruralnim područjima, u skladu sa Evropskom unijom, što će doprinijeti osnaživanju i promovisanju održivih načela ruralnog razvoja.

Cilj ove kampanje su bolje informisane i osnažene žene na selu, u ostvarivanju svojih prava na zemlju i ekonomsku sigurnost. Pored ostalog, projekt je usmjeren na promociju, olakšavanje i podršku ekonomskim aktivnostima koje donose prihod ženama u ruralnim područjima.

To podrazumijeva i obavezu vlade da, donošenjem dobre zakonske regulative, obezbijedi ženama ravnopravnost, ne samo u poljoprivrednoj djelatnosti kao izvoru prihoda, već i u izboru mogućnosti i aktivnom učešću u kreiranju i sprovođenju zakona, politika i programa za razvoj sela i poljoprivrede.
Na taj način bi i seoske žene imale koristi od svog rada i ostvarile ekonomsku i socijalnu sigurnost, istovremeno dajući, veliki doprinos ekonomskom prosperitetu i porodice i zajednice.

U potpunosti u skladu s našim prethodnim projektima u kojima smo ukazali na neiskorištene potencijale ruralne sredine i poljoprivrede za ekonomski, ekološki i socijalni napredak seoske zajednice i diverzifikaciju ekonomije poljoprivrede kao mogućnosti, naročito za žene poljoprivrednice na selu i valorizaciju njihovog rada u poljoprivredi. Dobra regulativa je osnova za ostvarenje njihove ekonomske i socijalne sigurnosti i samo temeljitim sprovođenjem u praksi, može se postići bolji položaj žena u ruralnim sredinama.

Kampanja će trajati od 1.oktobra do 31.decembra 2020. U aktivnostma će učestvovati žene sa područja Boke Kotorske i drugih djelova Crne Gore. radionice u Tivtu i Nikšiću, biće organizovane u skladu sa predloženim mjerama zaštite za spriječavanje širenja korona virusa. 

Project Number:        18.2223.8-002.00/ 18.2080.2-001.00

Short Term Expert:     NGO Association of olive producers Udruzenje maslinara "Boka" (Montenegro)

Contract no: 83363283 potpisan 28.09.2020.

Plan aktivnosti:
Regionalna kampanja „Osnažene žene, osnažena ekonomija“

A1. Radionica: Pristup pravima žena na vlasništvo nad zemljištem i finansijama u ruralnim sredinama
unaprijeđenjeznanja i informisanosti žena na selu o pristupu zemljištu (svojini) i finansijama u ruralnom području
Jednodnevna radionica za žene iz ruralnih sredina u Tivtu 


A2. Promocija umrežavanja žena iz ruralnih područja
Povezivanje žena iz ruralnih sredina i benefiti takve saradnje i prijedlog za osnivanje Mreže za podršku ženskom preduzetništvu u ruralnim sredinama.
Jednodnevna radionica u Nikšiću

Omogućavanje seoskim ženama pristup obukama i informacijama: razmjena informacija i obrazovanje žena o dostupnom mentorstvu, osposobljavanju i drugim programima učenja za sticanje i / ili poboljšanje njihovih znanja, radnih vještina, i poslovanja.

Dvije radionice, u Tivtu i Nikšiću biće organizovane u sardnji sa Mrežom za ruralni razvoj Crne Gore i Opštinom Tivat

Po završetku ovih aktivnosti, Društvo je obavezno podnijeti izvještaj sa fotodokumentacijom Deutsche Gesellscht für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 
Dvije  priče o uspješnim ženama u poljoprivrednoj proizvodnji na farmi ili u preduzetništvu, kao i materijal za liflet Pristup pravima žena na imovinu u Nacionalnoj legislativi Crne Gore, neki su od proizvoda u okviru ove kampanje.
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina Kotor