OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

„Osnaživanje žena u ruralnim sredinama u Jugoistočnoj Evropi“


25.09.2020.

Od 1. oktobra, U okviru Regionalnog projekta  „Podrška ekonomskoj diverzifikaciji ruralnih područja u Jugoistočnoj Evropi (SEDRA)“ koji zajednički sprovode GIZ i SWG RRD (Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj u Jugoistočnoj Evropi), MDBoka učestvuje u kampanji "Osnaživanje žena u ruralnim sredinama" koja će trajati čitavog mjeseca. 


Projekt Pravna reforma, koji sprovodi GIZ ORF jedan je od šest otvorenih regionalnih fondova za Jugoistočnu Europu koje finansira njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, zapravo je dio programa. Pored ostalog, projekt je usmjeren na promociju, olakšavanje i podršku ekonomskim aktivnostima koje donose prihod ženama u ruralnim područjima.

Osnaživanje žena na selu (Empowering rural women in South East Europe) zahtijeva ulaganje u izgradnju kapaciteta, institucije i kulturne promjene jednako kao i u pristupu financijama, imovini i tržištima. 
Cilj ovog projekta (kampanje) su bolje informisane i osnažene žene na selu, u ostvarivanju svojih prava na zemlju i ekonomsku sigurnost. 
To podrazumijeva i obavezu vlade da donošenjem dobre zakonske regulative obezbijedi ženama ravnopravnost, kako u poljoprivrednoj djelatnosti kao izvoru prihoda, tako i u izboru mogućnosti, kao i u aktivnom učešću u kreiranju i sprovođenju zakona, politika i programa za razvoj sela i poljoprivrede.
Na taj način bi i seoske žene imale koristi od svog rada i ostvarile ekonomsku i socijalnu sigurnost, istovremeno dajući, veliki doprinos ekonomskom prosperitetu i porodice i zajednice.

U potpunosti u skladu i kao nastavak našeg prethodnog projekta u kome smo ukazali na neiskorištene potencijale ruralne sredine i poljoprivrede za ekonomski, ekološki i socijalni napredak seoske zajednice, naročito za žene-poljoprivrednice na selu, ova aktivnost će povećati znanja i informisanost žena na selu o mogućnostima za valorizaciju njnihovog rada u poljopribredi i regulativi koja mora biti osnov za ostvarenje njihove ekonomske i socijalne sigurnosti.

Kampanja će trajati čitavog mjeseca oktobra. U aktivnostma će učestvovati žene iz ruralnog područja Boke Kotorske i drugih djelova Crne Gore.

Project Number:        18.2223.8-002.00/ 18.2080.2-001.00

Short Term Expert:     NGO Association of olive producers Udruzenje maslinara "Boka" (Montenegro)

Contract no: 83363283 potpisan 28.09.2020.

Plan aktivnosti:

Regionalna kampanja „Osnaživanje žena na selau u jJugoistočnoj Evropi“

A.1  Podizanje svijesti žena na selu o pristupu zemljištu (svojini) i finansijama u ruralnom području
Jednodnevna radionica za žene iz seoskih sredina


A.2  Promocija umrežavanja žena iz ruralnih područja
Jednodnevna radionica: Expert za socijalne odnose: Povezivanje žena iz ruralnih sredina i benefiti takve saradnje.

A:3  Omogućavanje seoskim ženama pristup obukama i informacijama: razmjena informacija i obrazovanje žena o dostupnom mentorstvu, osposobljavanju i drugim programima učenja za sticanje i / ili poboljšanje njihovih znanja, radnih vještina, i poslovanja.

A.4  Izrada promotivnog materijala koji promovišu rodnu ravnopravnost u poljoprivredi u ruralnim područjima i jačanje uloge žena u donošenju odluka u ruralnoj ekonomiji.

Po završetku ovih aktivnosti, Društvo je obavezno podnijeti GIZu pisani izvještaj, upotpunjen fotodokumentacijom, dvema kratkim pričama o najboljim primjerima prakse u ženskom preduzetništvu na farmi ili u drugim djelatnostima kao i tehničkim izvještajima o pripremi, sprovođenju i zaključcima.
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina Kotor