OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Ako već niste, možete pokušati


10.09.2020.
Muva_masline_10.PNG

Uprava za bezbijednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Crne Gore, izdala deseto saopštenje u vezi sa napadom i zaštitom od muve masline. Oni koji do sada nisu izvršili nikakvu zaštitu, mogu to učiniti odmah, preparatima na bazi deltametrina, ali sva je prilika da im to više neće biti od koristi (ako već postoji infestacija). Međutim kod zdravih plodova, može se izbjeći kasni napad muve, koji odnese gotovo sav rod.

Prema podacima iz laboratorije BTF...

" Na svim lokalitetima u Ulcinju i Baru, registrovano je prisustvo sterilnih uboda muve masline.
Relativno niska infestacija na lokalitetima na području Valdanosa, rezultat je otpadanja plodova koji
su bili napadnuti muvom u prethodnom periodu, tako da na stablima praktično nema plodova.
Maslinarima koji nisu uradili prethodni treman se preporučuje da ga obave odmah preparatima na
bazi deltametrina. Maslinari moraju voditi računa o maksimalno dozvoljenom broju tretiranja
primijenjenih insekticida u toku jedne vegetacije."

Dakle, ako do sada niste zaštitili prinos (ukoliko ga imate) bilo hemijskim, bilo ekološki prihvatljivim preparatima, teško da bi ovaj tretman mogao imati značajnijeg efekta. Ali, ako ne berete za konzerviranje (već sada) i nećete brati prije sredine oktobra, a imate roda, vrijedi pokušati.
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina Kotor