OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

9. Izvještaj - muva


04.09.2020.Preporuka Uprave za bezbijednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove: prskati masline preparatima na bazi deltametrina i spinosada, vodeći računa o dozvoljenom broju prskanja i karenci preparata.

Međutim, oni koji beru maslinu za konzerviranje (već u septembru) ...

Hemijsko tretiranje svakako, nećete vršiti sada, ako maslinu berete za konzerviranje, naročito za tući, kako se to u Boki, inače radi.
O tome treba voditi računa. Takođe, ako ste se opredijelili da proizvodite maslinu na ekološki način, nećete koristiti hemiju, već ekološki prihvatljive preprate kao što su, svima poznate Ekotrap vrećice.
Baš kao što smo i predvidjeli, nakon one vobilnije kiše (iako niije u svim dijelovima Boke palo isto), povećao se broj "naleta" muve. Međutim, na osnovu pregleda u laboratoriji Biotehničkog fakulteta u Podgorici, utvrđeno je da je većina uboda jalova tj. prazna.
Pošto su odmah nastupile visoke temperature, prema našim saznanjima, na većini maslinjaka (naših članova) u Boki, listovi su uvijeni a plodovi su smežurani, što znači da ne predstavljaju izazozov za muvu, iako su po neke jedinke muve uočene na takvim plodovima (samo se vrzmaju tuda - primjedba autora).

Na području Gornjeg Grblja nije evidentirano povećanje broja jedinki oba pola, naprotiv. Na žutim pločama su uhvaćene samo dvije ženke a u vodenoj klopci, jedna. Plodovi su uglavnom smežurani a u Pelinovu, na lokaciji Popovo selo, plodovi su zdravi (korištene su Ekotrap vrećice za privlačenje i ubijanje muve na samoj kesi). 
Na području Lastve Grbaljske, na kolekcionom zasadu, zbog povišene vlage u vazduhu koja dolazi sa velike površine Mrčevog polja koje senalazi ispod zasada, i dalje je isto stanje, ulovljene su tri jedinke muve u vodenim klopkama, dvije ženke i jedan mužjak, a na žutim pločama (na ukupno tri ploče dijagonalno raspoređene po zasadu) ukupno tri ženke i jedan mužjak.

Nedoumicu, da li prskati ili ne i koliko puta, prema riječima naših članovaizazivaju i preporuke FSU, jer u njima nije naglašeno koliko puta se smije prskati u toku sezone. Međutim, oni koji su slijedili preporuke i prskali u vrijeme kada je to naglašeno, nisu morali da ponavljaju prskanje, što je i navedeno u preporukama. Dakle, nered izazivamo sami, jer ne pratimo plan zaštite, a rezultati pre
Naravno, podrazumijeva se da oni, koji su prskali na početku i u sredini ljeta, a neće brati prije kraja oktobra mjeseca, treba da izvrše zaštitu i sada.
Oni, koji uopšte nisu štitili na bilo koji (ekološki ili hemijski ) način svoje masline, a bilo je infestacije, sigurno neće imati očekivane rezultate.


V.Đ.
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina Kotor