OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

8. Izvještaj, muva masline


27.08.2020.

Preporuka maslinarima koji nisu na vrijeme sproveli preporučene mjere suzbijanja da sada obave hemijski tretman preparatima na bazi dimetoata i spinosada, s tim da moraju voditi računa o maksimalno dozvoljenom broju tretiranja primijenjenih insekticida u toku jedne vegetacije.

Na osnovu izvještaja prof.dr Snježane Hrnčić...

Fitosanitarna uprava preporučuje zaštitu sredstvima na bazi dimetoata (Spinosad).

"U odnosu na prethodni pregled zabilježeno je povećanje brojnosti imaga muve posebo na lokalitetima na području Valdanosa. Na svim klopkama zabilježen je veći broj mužjaka. Na svim lokalitetima registrovano je prisustvo sterilnih uboda od muve masline.
Maslinarima koji nisu sproveli prethodno preporučene mjere suzbijanja preporučuje se da odmah obave hemisjki tretamn preparatima na bazi dimetoata (Perfektion, Cromogor, Sonar) ili na bazi spinosada (preparat Success bait)."

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina Kotor