OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Šesti izvještaj - muva masline


13.08.2020.

Prema izvještaju prof.dr Snježane Hrnčić: " u ovom pregledu brojnost muva u klopkama bila je slčna kao i u prethodnom pregledu. Sada je najveća brojnost u oba tipa klopki zabilježena na lokalitetu Valdanos III.

S obzirom da je prije nedjelju preporučen hemijski tretman sada se ne preporučuje, osim onim proizvođčima koj ga nisu izveli."
Podaci se odnose na područje Bara i Ulcinja ali su primjenjivi i na Boku, gdje je broj ulovljenih jedinki manji ali
u odnosu na prethodnu kontrolu, povećani: na žutim pločama 0 ženke i 2 mužjaka a u vodenim klopkama 3 mužjaka.
Iako na području Gornjeg i Donjeg Grblja, uopšte nije bilo kiše, temperature su noću niže i v jetrovi rashlađuju vazduh, pa se na lokacijama za praćenje pojave i razvoja mslinine muve i dalje uočava pojava štetočine. Na većini maslinjaka, zbog nedostatka vode, listovi su uvijeni a plodovi "kuvedali" (smežurani) što ne privlači muvu da ostavlja jaja koja, usled visoke temperature i suše, u tim situacijama uglavnom uginu.
Prema našim saznanjima, 80% naših maslinara koji su ocijenili da imaju ekonomsku opravdanot, izvršilo je zaštitu u jednom od preporučenih termina.
Međutim, najveći broj njih, žali se na masovno otpadanje ploda, pa ostaje i dalje pitanje, koliko će nam ploda ostati do jeseni.


V.Đ.
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina Kotor