OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

5 Izvještaj - muva


06.08.2020.
IMG_20200728_185908.jpg

Izvještaj BTF i preporuka Fitosanitarne uprave za tretiranje protiv muve, preparatima na bazi dimetoata (Perfektion, Cromogor, Sonar) tretiranjem cijele krošnje. Ako do sada nije izvršena preporučena zaštita maslinjaka, tretiranje sada neće imati većih efekata, jer je došlo do značajnog povećanja broja muve. Iako su podaci dobijeni za lokalitete u Ulcinju i Baru, preporuke se odnose i na teritoriji Boke.

Detalajn izvještaj Uprave za bezbijednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove...

UPRAVA ZA BEZBJEDNOST HRANE, VETERINU I FITOSANITARNE POSLOVE

 
Predmet: Izvještaj o pregledu klopki i plodova za  muvu masline

 
Obavještavamo vas da je posljednji pregled klopki za kontrolu brojnosti muve masline na području Bara i Ulcinja urađen 05.08.2020. Pregled plodova završen je u laboratoriji 06.08.2020. U klopkama je utvrđeno sljedeće stanje:

  • Bar I McPhail 2♀♀ i 2♂♂, žuta ploča 1♀♀  i 1♂♂,
  • Bar II McPhail  2♀♀ i 3♂♂, žuta ploča 0♀♀  i 0♂♂,
  • Bar III Mc Phail  1♀♀ i  4♂♂, žuta ploča 0♀♀  i 0♂♂,
  • Valdanos I McPhail 29♀♀ i 51♂♂,  žuta ploča 2♀♀  i 5♂♂,,
  • Valdanos II Mc Phail 9♀♀ i  23♂♂, žuta ploča ploča  0♀♀ i  0♂♂,
  • Valdanos III McPhail 10♀♀ i  12♂♂, žuta ploča 4♀♀  i 1♂♂,

Za ovaj pregled, karakteristično je povećanje brojnosti muva u McPhail klopkama posebno na lokalitetu Valdanos I, dok na žutim pločama na većini loklaiteta nije bilo hvatanja muva (izuzetak su Valdanos I i Valdanos 3). Najveća brojnost je kao i u prethodnom pregledu, na oba tipa klopki, zabilježena u lokalitetu Valdanos I.

Kada je u pitanju aktivna infestacija utvrđeno je sljedeće stanje:

Bar I 46% (u ukupnoj infestaciji 12% su L1, 8% L2,  32% L3, 24% lutke, 8% i kod 16% plodova došlo je do izlijetanja nove generacije muve); 

Bar II 6,5% i sve su L1., dok su u  13% ukupnog broja plodova bile mrtve larve (L1 i L2);

Bar III 0%. Nulta infestacija u lokalitetu Bar III pokazuje da pravovremena intervencija daje odlične rezultate. U prilog ovome ide i podatak da smo istog dana na lokalitetu Pečurice (Bar) uzorkovali polodove masline kod proizvođača koji je do sada uradio dva tretmana masline sa preparatom na bazi dimetoata kod koga je infestacija, takođe, 0%.

Valdanos I svi plodovi su ubodeni, a neki i više puta. Aktivna infestacija je, međutim, znatno niža u odnosu na prethodni pregled i iznosila je 32% što ukazuje na to da je maslinar vjerovatno uradio hemijski tretman. U ukupnoj infestaciji 33,3% su L3 i 63,7% lutke. U ostalim plodovima (68% ukupnog broja) zabilježeno je prisustvo mrtvih larvi i to dominantno L2. Čak u 57% ukupnog broja pregledanih plodova zabilježene su mrtve L2 dok je 11% ukupnog broja plodova imalo mrtvu L1 ili L3. 

Valdanos II 64% (u ukupnoj infestaciji 13% su L2, 30,5% L3,  43,5% lutke, 13% su muve već izletjele). Takođe, kod 36% ukupnog broja plodova bile su mrtve larve.

Vldanos III 70 %, kao i u prethodnom pregledu. U ukupnoj infestaciji 4,1% su L1, 37,5% L2, 41,7% L3 i 16,7% lutke.

S obzirom da trenutni vremenski uslovi (Niže temperature i kiša koja je padala) odgovaraju muvi masline, a imajući u vidu njenu brojnost proizvođačima koji su do sada radili preporučene tretmane, preporučuje se da ponove hemijski tretman masline. Oni koji do sada nisu tretirali neće imati značajnijeg efekta jer je došlo do umnožavanja muve. Za tretiranje koristiti preparate koji su i do sada preporučivani na bazi dimetoata (Perfektion, Cromogor, Sonar) tretiranjem cijele krošnje. Protiv imaga muve preporučuje se, takođe, primjena preparata na bazi spinosada  (preparat Success bait).

 

                       Izvještaj pripremila, prof. dr Snježana Hrnčić                                                                            Dekan, prof. dr Božidarka Marković


 

Fotografije sa terena i iz laboratorije


Na teritoriji Boke, Gornji Grbalj i Lastva Grbaljska, zbog velike suše do 5.avgusta, nije bilo povećanja broja jedinki maslinine muve na žutim pločama i u vodenim klopkama. Nakon ove kiše i pada temperature, situacija će se sigurno, značajno promijeniti, pa je neophodno sprovesti preporučene mjere zastite.
Tamo gdje je utvrđen izostanak ili značajno manji broj jedinki u klopkama, govori da su maslinari izvršili zaštitu i da je ona dala rezultate. 

V.Đ. 

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina Kotor