OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

HITNO! Hemijska zaštita protiv muve masline


16.07.2020.

Uprava za bezbijednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, izdala je preporuku svim Udruženjima maslinara: HITNO prskanje preparatima na bazi fosmeta (Imidal 50 WG) ili na bazi dimetoata (Perfektion, Cromogor).
Koliko je potrebno muvi masline da stigne iz Ulcinja u Boku?

U odnosu na prethodnu kontrolu muve u Boki, na dvije lokacije u Pelinovu, Gornji Grbalj i Lastva Grbaljska, utvrđena je pojava muve. Na lokaciji Krst i Draževine (Pelinovo) pronađena je jedna jedinka ženskog pola, na žutoj ploči dok su, na žutoj ploči u Kolekcionom zasadu u Lastvi Grbaljskoj, evidentirane 4 jedinke ženskog pola.
Ulcinj i Bar, prema izvještaju prof.dr Snježane Hrnčić, entomologa sa Biotehničkog fakulteta u Podgorici, imaju 5-10 puta više ulovljenih jedinki, u odnosu na prethodnu kontrolu.
Stoga je opravdana preporuka da se HITNO, što znači u ova dva dana, obavi prskanje preparatima na bazi fosmeta (Imidal 50 WG) ili na bazi dimetoata (Perfektion, Cromogor).
Važno je pridržavati se uputstva proizvođača i ozbiljno shvatiti ovu preporuku stručnjaka, ako imate kakav - takav rod. 
Za ekološku / organsku proizvodnju, trebalo bi primijeniti preparate odobrene od sertifikacionog tijela, Monteorganica.

V.Đ.
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina Kotor