OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Dopis iz Opštine Kotor


16.04.2020.

Za dozvolu kretanja neregistrovanih poljoprivrednika (gazdinstava)do posjeda izvan mjesta stanovanja, potrebno je da pošaljete zahtijev Opštinskom timu za zaštitu i spasavanje u Opštini Kotor, na e-mail adresu:
jelena.vukasinovic@kotor.me ili ga predate šalterskoj službi Građanskog biroa.
Zahtijev treba da sadrži:

1. Ime i prezime lica koje će se kretati
2. Kopija lične karte
3. List nepokretnosti imanja koje će se obrađivati
4. Koja je lokacija na kojoj se nalazi poljoprivreda
5. Adresa stanovanja
6. Vrijeme - satnica i dan u kojem treba da se kreće
7. Vrsta poljoprivredene djelatnosti
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina Kotor