OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Zašto i kako registrovati poljoprivredno gazdinstvo


17.02.2019.Danas je u Palati Bizanti, Sekretarijat za preduzetništvo i komunalne poslove, organizovao sastanak sa poljoprivrednicima iz opštine Kotor, kako  bi ih informisali o tome zašto i kako registrovati poljoprivredno gazdinstvo. Gost je bila Mileva Marić iz Savjetodavne službe pri MPRR. Nikada veće interesovanje nije iskazano za ovu temu. 
Gospođa Marić je jasno i koncizno objasnila zašto je dobro registrovati poljoprivredno gazdinstvo: 
1- učešće na svim pozivima za sredstva podrške, kako kod lokalne uprave, tako i kod MPRR
2- registracijom poljoprivrednog gazdinstva stiče se pravo prodaje domaćeg proizvoda na licu mjesta i u krugu od 50 km od mjesta proizvodnje (pijace, sajmovi, na kućnom pragu)
3- registracijom gazdinstva i proizvodnje (DOO, zanatska radnja...) kod MPRR i u Privrednom sudu, stiče se status pravnog lica koje posluje kao firma
4- registrovanje stoke kod Veterinarske uprave, stiču se prava na proizvodnju i stavljanje u promet proizvoda životinjskog porijekla (zavisno od proizvodnje, potrebno je ispuniti i druge uslove propisane Zakonom o pbezvijednosti harne, ali to je druga tema)
5- registracija fizičkog lica kao nosioca djelatnosti (gazdinstva) zahtijeva slijedeću dokumentaciju:
    kopija lične karte nosioca poljoprivrednog gazdinstva
    kopije ličnih karata članova poljoprivrednog gazdinstva (stariji od 18 god)
    potvrda o prebivalištu nosioca
    kopija originala posjedovnog lista za sve prijavljene parcele, ne starijeg od 6 mjeseci
    ugovorio posjedu zemljišta ( u slučaju ustupanja; iznajmljivanja...)
    podaci o imanju iz Veterinarske uprave za životinje
6- registracija pravnog lica:
    kopija lične karte nosioca
    dokaz iz Centralnog registra privrednih subjekata
    posjedovni list za sve prijavljene parcele
    ugovor o posjedu zemlje
    potvrda o otvorenom žiro računu
    potvrda o broju zaposlenih radnika
    karton deponovanih potpisa
    
I zaposleni imaju pravo na prijavu djelatnosti, kao dopunske.
Sama procedura registracije koju obavlja upravo Mileva Marić, brza je i besplatna (osim posjedovni list i prenos prava korištenja zemljišta).
Bilo je mnogo pitanja, ljudi su se interesovali za detalje i mogućnosti korrištenja podrške.
Nedoumica koju nismo razriješili na današnjem sastanku a postavićemo to pitanje na slijedećiem sastanku, jeste:
Čemu ugovor o korištenju (ustupanju na korištenje, zakupu...) zemljišta, u slučaju kada se radi o članu iste porodice koji registruje osnovnu (dopunsku) djelatnost?

Broj telefona gospođe Marić iz savjetodavne službe 069 335 175
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina Kotor