OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Posjeta Đedovini i Vinariji Dabović


13.12.2019.


Juče je 15 žena iz opštine Tivat, Hreceg Novi i Kotor, posjetilo Vinariju Dabović u selu Nudo i etno domaćinstvo Đedovina na Grahovu, u organizaciji Maslinarskog društva Boka i partnerske organizacije NVO NADA iz Herceg Novog.

 

Studijska posjeta Vinariji Dabović u selu Nudo u opštini Nikšić, sprovedena je kako je i planirano.Kao nastavak prethodno održanih radionica na kojima se govorilo o diversifikaciji poljoprivrede i ženama na selu kao nosiocima poljoprivredne djelatnosti,15 žena iz Boke Kotorske, posjetilo je imanje porodice Dabović,  kako bi se upoznalo sa primjerom dobre prakse.

 

Iako se nalazi blizu velikih centara kao što je Nikšić, centar zimskog turizma i Boka Kotorska, centar ljetnjeg turizma,Trebinja i Dubrovnika kao najbližih turističkih destinacija, zbog lose infrastrukture i zabačenog položaja, ovo mjesto ne ostavlja utisak povoljog poslovnog ambijenta.Tim prije, predstavlja primjer koji ruši predrasude o selu kao posljednjem mjestu za dobar život i ekonomski prosperitet i navodi na razmišljanje o pokretanju sopstvenog porodičnog biznisa.

Ovaj  primjer uspješnog porodičnog biznisa, dragocjena je informacija stanovnicima ruralne oblasti u Boki Kotorskoj, naročito ženama, koje su i bile ciljna grupa u ovoj aktivnosti.

Na primjeru ove porodice uvidjeli smo kolika je zabluda da za proizvodnju i uslužne djelatnosti moramo imati idealne uslove. Počinje se od malog i jednostavnog, jer se zahtjevi modernog turističkog tržišta bazira na zadovoljavanju osnovnih zahtjeva turista na zdravoj hrani, čistoj i prirodnoj sredini i spremnosti domaćina da podijeli sa gostima i svoju svakodnevicu.

Održivost ovakvog koncepta poslovanja na porodičnom gazdinstvu, gdje su uključeni svi članovi porodice, gdje se proizvodi i plasira na licu mjesta, od domaće sirovine iz sopstvene proizvodnje i okolnih domaćinstava koja su u istom proizvodnom lancu, potvrđuje se stalnim povećavanjem kapaciteta proizvodnje i unapređenjem ponude.

Praćenje tržišta, podjela obaveza i pridržavanje plana rada, uz dužno poštovanje najstarijih ukućana ali i njihovu podršku, pokazalo se kao formula za uspješno planiranje, proizvodnju, marketing i plasman proizvoda od početka do kraja, tu u selu, na porodičnom imanju.

I najvažnije od svega, porodica je na okupu, svi su angažovani u okviru svojih mogućnosti i nagrađeni za svoj rad a svojim primjerom privlače i druge, naročito mlade ljude koji se vraćaju da i sami pokrenu biznis na zemlji svojih pradjedova.

Vlasnici domaćinstva koje je registrovano kako za proizvodnju vina, tako i za pružanje usluga, sa velikim entuzijazmom i iskrenošću, podijelili su sa nama svoja znanja i iskustva i ljubazno odgovarali na pitanja naših učesnica. Svakome ko želi poći njihovim stopama, spremni su pomoći savjetom.

Aćim Dabović, vlasnik porodične firme, ispričao nam je o počecima proizvodnje vina, o vinogradu koji uvećava svake godine, tehnologiji proizvodnje vina i rakija, idejama za proširenje i unapređenje objekata i proizvodnje.

Andrijana Dabović, menadžer i idejni pokretač, moralna podrška svome bratu, govorila je o danima kada su pokrenuli posao, admininstrativnim  preprekama, usponima i padovima, podršci roditelja i države, procedurama za osnivanje porodične firme, marketingu i načinu poslovanja.

Na pitanje, da li se promijenio poslovni ambijent, u odnosu na vrijeme kada su počinjali, spremno je odgovorila da je sada lakše i brže, jer se i administracija prilagođava savremenim zahtjevima i ekspeditivnije rješava zahtjeve.
Takođe, iskreno je preporučila ženama da smjelo krenu u posao koji će donositi korist cijeloj porodici a u družene mogu pokrenuti prosperitet čitave zajednice.

Ostali članovi porodice, majka koja je zadužena za kuhinju, sestra, zet i drugi stanovnici u sela koji su u lancu proizvodnje (sušara za meso, proizvođač kozjeg sira…), čine cjelinu, koja očigledno, svima obezbjeđuje zaradu od koje mogu pristojno živjeti i aktivan život na selu, u zajednici sa drugim žiteljima, bez obzira na starost i obrazovanje.

Zaklučak: ovo selo neće opustjeti.

 Etno domaćinstvo Đedovina, Đorđa Bulajića, vlasnika i proizvođača organskog povrća i voća, kao i prerađevina (džemovi, rakija, likeri…), još je jedan od dobrih primjera prakse i organizovanja u proizvođačke organizacije.

Domaćin, Đorđe Bulajić iz Tivta, dočekao je gošće na pragu stare, pradjedove kuće, koja je ufazi pripreme za pružanje smještajnih usluga. Pokazao nam je svoje imanje, objasnio što je gdje posađeno, što je u pripremi za sadnju i kako teče proces proizvodnje na njihovom imanju. Na okolnim imanjima, čiji su vlasnici članovi Klastera proizvođača organske hrane, takođe se vrši proizvodnja, krompira, kupusa, blitve… za potrebe tržišta. Kao pokretač ove ideje udruživanja, zadovoljan je što danas ima ozbiljne proizvođače u klasteru.

Najveći dio proizvoda, kako nam je rekao ljubazni domaćin, plasira se na licu mjesta, kao turistički proizvod i ponuda usluga u magazi stare, porodične kamene kuće, preuređene za ovu potrebu. 

Tu se gostima nudi degustacija domaćih proizvoda, priča o porodičnoj istoriji, povratku na selo i planovima za budućnost, koja, kako nam je rekao domaćin, ostaje njegovoj djeci.

Iskreno i bez ikakvog dvoumljenja, rekao nam je da “  bez njegove supruge Anite, danas ne bi bilo ni Đedovine” ovakve kakvu smo vidjeli.

Zaključak: žene, svojom snagom i brzim prihvatanjem novih poslova, mogu pokrenuti posao iudahnuti  novi život selu. Što još treba da se desi da se i mi pokrenemo?

V.Đ.
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina Kotor