OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Studijska posjeta Vinariji Dabović u selu Nudo


29.11.2019.

Studijska posjeta Vinariji Dabović u selu Nudo, za polaznice upravo održanih radionica u Tivtu: "Diversifikacija poljoprivrede" i "Žene na selu, nosioci poljoprivredne djelatnosti" u organizaciji Maslinarskog društva "Boka", pomjerena je za 12.12.2019.godine.

U okviru projekta "Osnažimo poljoprivredu - Oživimo selo", koji sprovodi Maslinarsko društvo Boka u partnerstvu sa NVO NADA i u saradnji sa Opštinom Tivat kroz Reload poziv (Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu), organizovana je Studijska posjeta ili upoznavanje sa primjerima dobre prakse.
Cilj održanih radionica i planirane studijske posjete je, bolje informisano i edukovano stanovništvo ruralnog područja o kapacitetima ruralne sredine i poljoprivrede za ekonomski, ekološki, socio-kulturni i institucionalno - politički razvoj sela. 
Nakon dvije radionice koje je, za dvije grupe građana, jednu mješovitu i drugu za žene, pod ekstremnim uslovima (zemljotres koji je više puta potresao i naše područje) održala Elena Micheletti iz Italije, predviđeno je i praktično upoznavanje sa primjerima uspješnog poslovanja na seoskom gazdinstvu.
"Vinarija Dabović" u selu Nudo, koja je primjer uspješnog menadžmenta na čijem je čelu mlada žena, Andrijana Dabović.

V.Đ.
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina Kotor