OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Održana Konferencija za novinare


20.11.2019.

IMG-ed4fb98d06ec48a0a270a4a495604501-V.jpg

Konferencija za novinare povodom početka implementacije projekta "Osnažimo poljoprivredu - Oživimo selo" održana u multimedijalnoj sali Opštine Tivat. 
Petar Vujović, sekretar Sekretarijata za turizam i preduzetništvo i Ivana Petković, Sekretarijat za kulturu i saradnju sa NVO sektorom, pozitivno ocijenili projekat i njegov značaj za razvoj ruralne sredine i opštine Tivat. Izvještaj objavila Dnevna Novina (Zora Krstović).

U prelijepoj multimedijalnoj sali Opštine Tivat, nosilac projekta Maslinarsko društvo "Boka" sa partnerskom organizacijom NVO NADA iz Herceg Novog i predstavnici Opština Tivat kao saradnik, predstavili su /ocijenili projekat koji je na Konkursu Opštine Tivat u okviru Reload (Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu).
Osnažimo poljoprivredu - Oživimo selo, sprovodiće se u od juka 2019 - februara 2010. godine, na teritoriji opštine Tivat.
Aktivnosti u ovom projektu treba da informiše stanovnike ruralne sredne o mogućnostima razvijanja preduzetništva u seoskoj sredini, kako bi ostali da žive i rade na svojim imanjima. 
Diversifikacija ekonomije poljoprivrede i Žene na selu- nosioci poljoprivredne proizvodnje, teme su koje bi trebalo koje će biti predstavljene učesnicima radionica i trebalo bi da podstaknu na razmišljanje a onda i na dpokretanje preduzetničkog duha kod poljoprivrednika, penzionera, žena, mladih ljudi pred životnom odlukom da li ostati živjeti i raditi na selu ili napustiti porodično imanje u potrazi za boljim uslovima života i rada.
Kao esencijalni značaj, Petar Vujović je označio vezu između projekta i Strategije razvoja ruralne sredine u opštini Tivat, kao i sve većem pritisku na gradsku sredinu (što je u projektu detaljno objašnjeno kao stanje i negativna tendencija u društvu).
Ivana Petković, iz sekretarijata za kulturu i odnose sa NVO, iobjasnila je povezanost Opštine Tivat sa projektom,kroz Reload program lokalne demokratije na zapadnom Balkanu.
U diskusiji, koja je trajala pola sata, bilo je pitanja o tome koje će se aktivnosti sprovoditi u narednom periodu, do onih tehničkih. Pitanja finansiranja takođe su objašnjena i ostalo je otvoreno da se za sve informacije uvijek može obratiti koordinatori projekta.
Tekst o konferenciji  objavljen je u Dnevnoj novini, a potpisuje ga Zora Krstović.

V.Đ.
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina Kotor