OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

10.kontrola muve masline u Boki


02.10.2019.Povećan broj ulovljenih jedinki muve masline oba pola, na žutim pločama. U vodenim klopkama nema ni jedne. Nema više vremena za suzbijanje - samo ranija berba.
Mlinovi u Boki nisu još počeli da melju. Prema našem saznanju, melje se u Ulcinju i u nekim manjim privatnim mlinovima, za lične potrebe.

Uvijek prisutna opasnost od napada treće generacije maslinine muve, početkom oktobra, prijeti da nanese velike ekonomske štete maslinarima. Ne možemo nikoga osim sebe samih, kriviti za to. Zato što smo na vrijeme dobijali upozorenja i preporuke za hemijsku zaštitu od strane stručnjaka, ali malo ko je postupao po preporukama.
Imali smo podršku MPRR i Fitosanitarne uprave kroz projekat Praćenje muve masline radi njenog blagovremenog suzbijanja i sprječavanja ekonomske štete nastale napadom ove štetočine, imali smo udružemja maslinara koja su bila tehnička podrška stručnoj službi i imali smo stručnjake kao što su prof dr Snježana Hrnčić, entomolog na Biotehničkom fakultetu u Podgorici i Milorada Raičevića koji su već godinama pratili i obavještavali nadležne institucije kao i udruženja maslinara o stnju na terenu i mjerama zaštite/suzbijanja.
Pratilo se stanje na šest lokacija (4 u Boki i 2+1 u Budvi), jednom sedmično. Vršena je zamjena i očitavanje podataka sa žutih ljepljivih ploča i McPhailovih vodenih klopki, slali se uzorci ploda na pregled u laboratoriju BTF ažurirali podaci na sajtu i u tabelama, izvještavali maslinari i javnost o rezultatima i preporukama. 
Poznato je, da u slučaju jakog napada muve, nema mnogo pomoći ni od hemije ni od ekoloških metoda zaštite. Međutim, najveći problem je nepostupanje ili neblagovremeno postupanje po preporukama stručne službe.
Bilo bi dobro da maslinari odvoje minut dva svog vremena i obavijeste nas da li su i kada izvršili prskanje, kako bismo imali uvid u rezultate i opravdanost kontrole muve na području Boke.
Ljetniji mjeseci su najvažniji za stanovništvo priobalja koje se bavi turizmom kada su ljudi potpuno angažovani u ovoj djelatnosti. Takođe, jasno je da staračka domaćinstva na selu (o tome smo više puta pisali) nemaju ni radnog ni ekonomskog kapaciteta da sama iznesu teret održavanja maslinjaka, a maslina traži rad u svako doba godine.
I na kraju, u Boki, evidentno, još uvijek nema ozbiljnih proizvođača, koji  se maslinarstvom bave kao osnovnom djelatnošću, te ne zavise od rodnosti i kvaliteta masline.
Sada, kada maslinu treba brati i "preraditi"  je u ulje, suočavamo se opet, sa istim stanjem.
Većinu plodova, ionako slabijeg roda ove godine, ponio je moljac već u julu mjesecu.Sada se opet mogu vidjeti otpali plodovi, kao tepisi ispod stabala masline. Osim nekih izuzetaka gdje su plodovi zdravi i dobro se drže ali ih nema mnogo, na ostalim lokacijama u Boki, moguće je da i ostatak plodova bude na zemlji, prije nego stignemo izvršiti berbu. Što će ostati i kakvog će kvaliteta biti krajnji proizvod, vidjećemo.
Nakon ovog pregleda i zamjene klopki, iste će biti uklonjene a još jednom uzeti uzorci ploda 08.10. biće poslati na pregled u laboratoriu BTF, čime će ovogodišnja aktivnost praćenja maslinine muve biti završena.

Preporuka: postaviti mreže tamo gdje je moguće, da plodovi ne padaju i ne leže na zemlji. Odmah nositi u mlinove!

IMG_20191002_091200.jpg IMG_20191002_120043.jpg 

 IMG_20191002_182926.jpg
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo