OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

7. kontrola


04.09.2019.

Pregled i zamjena žutih ljepljivih ploča i vodenih klopki na četiri lokacije u Boki Kotorskoj i tri u Budvi. Broj ulovljenih jedinki maslinine muve oba pola, u Grblju značajno smanjen.
U Petrovcu i Reževićima, situacija nepromijenjena. Na Sv Stefanu potrebna zaštita, poručuje prof.dr Snježana Hrnčić, entomolog. 
Preporuka: Ukoliko će se maslina koristiti za konzerviranje, koristiti preparate na bazi deltametrina.


web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina Kotor