OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Hitno tretiranje protiv maslinine muve!


28.08.2019.


6. kontrola: povećan broj jedinki oba pola maslinine muve, na žutim pločama i u vodenim klopkama. Preporuka Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Crne Gore: HITNO izvršiti zaštitu hemijskim sredstvima na bazi fosmeta ili dimetoata.Na osnovu očitanih podataka na terenu koji pokazuju značajno povećanje broja ulovljenih jedinki maslinine muve oba pola i na žutim pločama i u vodenim klopkama, utvrđen je pojačan napad ove štetočine, naročito na lokalitetima u Baru i Ulcinju, Petrovcu i Reževićima.
Na Svetom Stefanu situacija je nešto bolja, dok je u Gornjem grblju za sada najbolja.

"Zbog trenutne situacije na terenu koja se može nazvati alarmantnom, preporuka Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Crne Gore: odmah uraditi hemijski tretman preparatima na bazi fosmeta (preparat Imidan 50 WG) ili dimetoata (Perfektion ili Cromogor), pri čemu maslinari moraju voditi računa da ne ponavljaju tretmane više od dva puta preparatima sa istom aktivnom materijom. 
Više informacija na sledećem linku: Muva Masline
cleardot.gif
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo