OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

lista sajamskih događaja u Turskoj


02.08.2019.

Ministarstvo trgovine Republike Turske, u cilju pospješivanja izvoza turskih proizvoda kao i razvijanja novih tržišta tradicionalno u okviru planiranih sajmova organizuje “ Programe odbora kupaca “ uz učešće velikog broja kompanija iz inostranstva kojima se omogućava besplatan hotelski smještaj. Lista svih Programa odbora kupaca u okviru sajmova planiranih za 2019. godinu je dostupna na engleskom jeziku na portalu Ministarstva trgovine Republike Turske ; Nalazi se na adresi

https://www.trade.gov.tr/trade-fairs-and-buyers-mission.

Takođe, ažurirana lista sajmova za koje će biti organizovan Program odbora kupaca u 2019. godini nalazi se u prilogu. Program odbora kupaca uključuje troškove smještaja sa doručkom, bilateralne susrete sa turskim firmama kao i obilazak relevantnog sajma dok su putni troškovi u režiji učesnika.Sve firme koje su zainteresovane za učešće na nekom od navedenih sajmova mogu poslati detaljno popunjeni aplikacioni formular (primjer se nalazi u prilogu) na e-mail adresu Kancelarije za trgovinske odnose R. Turske u Podgorici podgorica@ticaret.gov.tr ili putem faksa na broj: 020/648 149 najkasnije do datuma naznačenog u tabeli, nakon čega će u roku od par dana firme biti obaviještene da li je njihova aplikacija za učešće na Programu odobrena ili ne. 

Napomena: Prijave za programe odbora kupaca moraju biti podnesene prije isteka datuma predviđenog za prijave.Svoje učešće na sajmu i programu odbora kupaca iz jedne firme može imati maksimum jedna osoba.
Zainteresovane firme koje su podnosioci aplikacija mogu kupiti svoje avionske karte tek nakon obavještenja od strane naše Kancelarije za trgovinske odnose R. Turske u Podgorici da im je aplikacija prihvaćena.

Poziv je uputio Vladimir Bujišić, sekretar Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, u Opštini Kotor

 
 
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo