OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Ponovo zaštita masline od muve


30.07.2019.
IMG_20190731_084415.jpg 

Po mišljenju prof.dr Snježane Hrnčić, entomologa na BTF, nakon laboratorijskog pregleda uzoraka plodova sa četiri lokacije u Boki Kotorskoj i dvije u Budvi, smanjen je % zaraze (tamo gdje je izvršena ranije preporučena zaštita infestacija je 0%). Visoka vlažnost vazduha i pad temperature, pogoduju razmnožavanju muve masline.
Uprava za fitosanitarne poslove uputila je Udruženjima preporuku za sprovođenje hemijske zaštite maslina istim preparatima, na lokacijama gdje nije izvršena po prethodnoj preporuci od 18.07.2019.


Posljednja kontrola 30.jula 2019. pokazala je smanjenje % infestacije (zaraze ) plodova masline na 2-8% na području Bara i Ulcinja, a na manje od 3% na području Boke i Budve.
Međutim, ovakvi meteororloški uslovi (visoka vlažnost vazduha i pad temperature) pogoduju razmnožavanju populacije maslinine muve, pa je preporuka Uprave za bezbijednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove da se prskanje izvrši tamo gdje nije po zadnjoj preporuci, sasvim opravdano, ako se želi sačuvati ovo ploda što se održalo.
Nakon oluje sa jakom kišom koji su dva dana, a posebno 22 i 23 jula i 28 i 29.jula protutnjali Bokom, veliki broj plodova našao se na zemlji. Ima pojave fiziološkog žutila lista, neutvrđenog porijekla, kao i crnih sasušenih sitnih plodova koji lako otpadaju sa grana (pretpostavka:posljedica napada maslčininog moljca Prays oleae).
Plodovi su zahvaljujući visokoj vlažnosti jedri i krupni što privlači i druge štetočine, kao što je maslinin svrdlaš, maslinin mjedić i pojačanu pojavu gljivičnih oboljenja kao što je rak masline.

30. jula su zamjenjene žute ljepljive ploče i Mc Phailove klopke sa vodenim rastvorom amonijum bisulfata.
Zbog nedostatka ovog alata na našem tržištu (DANLAB), primorani smo improvizovati i sami napraviti vodene klopke.

IMG_20190718_081204.jpg IMG_20190704_104218.jpg 

  

 
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo