OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

''Osnažimo poljoprivredu - oživimo selo'' - odobren projekat MDBoka


10.07.2019.
ReLoAD (Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu) projekat za MDBoka
Danas je u sali za sastanke u Opštini Tivat, u prisustvu predsjednika Opštine, Siniše Kusovca, predstavnika UNDP, dobitnika sredstava na Konkursu ReLoAD i predstavnika medija, potpisan Ugovor o pravima i obavezama korisnika i donatora sredstava. Za MDBoka, ugovor vrijedan 16.520,€ potpisao je Obrad Mandić, predsjednik Društva. Ceremoniji potpisivanja prisustvovala je i predstavnica partnerske organizacije NVO NADA, Marina Vuksanović.


Na Konkursu Opštine Tivat, za finansiranje projekata NVO, sredstvima EU i UNDP,  objavljenom u maju mjesecu 2019.godine, MDBoka je apliciralo sa projektnim predlogom "Osnažimo poljoprivredu - oživimo selo¨. Isti je osvojio 87 bodova od mogućih 100 i tako dobio priliku da bude finansiran 100% od strane donatora.
Prije uspješnog završetka procedure, UNDP i Opština Tivat (takođe i Kotor i Herceg Novi) organizovali su višednevnu obuku za pisanje projekata, za zainteresovane NVO. U dva ciklusa (1. Goran Đurović i 2. Ana Novaković) imali smo priliku da od stručnjaka iz ove oblasti dobijemo neophodna znanja i prođemo ozbiljnou obuku za pisanje projekata, što je uvijek predstavljalo najteži dio procesa od ideje do realizacije (do sada).  
Zahvaljujući ovim ljudima, sve ono što je ranije, ostajalo nedorečeno ili nepotpuno shvaćeno, sada je postalo mnogo jasnije i realnije. Podrška i strpljenje koje su pokazale Dženana Šćekić, Jelena Miljanić, Aleksandra Vavić (UNDP) i drugi, zaduženi za podršku NVO sektoru u savladavanju ovih vještina,zaista zaslužuju našu zahvalnost.
Za moralnu podršku, naročito Ivane Petković iz Opštine Tivat (Sekretarijat za kulturu, saradnja sa NVO, koja je uvijek, naročito kada smo bili pred odlukom da odustanemo (bilo je i toga, više puta) insistirala i bodrila nas da istrajemo i završimo započeto.
Marini Vuksanovič, iz partnerske organizacije NVO NADA, koja će na projektu biti asistent odajemo priznanje za inicijativu i smiren, pun podrške, pristup problemima koji su neminovno nastajali u toku rada na pisanju projekta. Njeno iskustvo koristiće nam u svakom segmentu implementacije projektnih aktivnosti. 

Jesmo se namučili dok nismo završili aplikaciju ali, boga mi, namučili smo i Komisiju koja je imala razumijevanja za naše neiskustvo u prevazilaženju teškoća prilikom kompletiranja aplikacione dokumentacije. 
Radujemo se ali, svjesni smo kolika je odgovornost i obaveza nosioca projekta da sve isplanirane aktivnosti, budu sprovedene na vrijeme, uz utrošak planiranih sredstava i da na kraju zaista daju rezultate koje smo željeli postići.

Projekat, cija je vrijednost 16.520,00 €, trajaće 8 mjeseci i sprovodi se, zvanično, od 1.jula 2019. godine.

U pripremnoj fazi, održan je sastanak predstavnika partnerskih organizacija na kome:
1. Prisutni su upoznati sa sadržajem projekta
2. Imenovan je Projektni tim (u daljem tekstu PT): 
- Vesna Đukić - koordinator projekta čiji je zadatak da priprema sastanke, planira aktivnosti, vrši kontrolu nad sprovođenjem projektnih aktivnosti, komunicira sa članovima PT, obavještava i odgovara donatoru za ispravnost postupanja i finansijske obaveze, ugovara i sprovodi nabavke.
- Marina Vuksanović - asistent za sprovođenje projektnih aktivnosti iz partnerske organizacije, sa zadatkom da ućestvuje u sprovođenju aktivnosti, ostvaruje komunikaciju javnošću, sa stejkholderima, dobavljačima i da se brine o prikupljanju svih napisa u medijima, pomaže pri organizaciji i učestvuje u aktivnostima
- Boris Barović (Djordje Trajčevski / Božidar Donković), član Društva, zadužen za planiranje i sprovođenje plaćanja i arhiviranje računa.
3. Usvojen plan aktivnosti za mjesec juli:
- Prevod i lektorisanje Matrice logičkog okvira, Akcionog plana i Budžeta, na engleski jezik 13€/stranici 
- Izrada promotivnog materijala (logo projekta, roll up, flajeri, majice, memory sticks, torbice, olovke... za predstavljanje projekta u javnosti) u ukupnoj vrijednosti 1630 €
- Nabavka neophodne kompjuterske opreme za aplikanta ( laptop, kopir aparat, štampač, skener, kertridž i drugi potrošni materijal) neophodne za rad koordinatora  i implementaciju projekta , u ukupnoj vrijednosti od 820 €
4. Usvojen je plan troškova za nabavke i isplatu bruto dohodaka zaposlenima na projektu (Procurement plan).
5. Podijeljene su obaveze za ove aktivnosti: koordinator priprema sadržaj za promotivni materijal, postavlja informacije na sajt, obavještava medije...
                  projektni asistent obezbjeđuje kontakt sa dobavljačima, pres kliping 
                  finansijski asistent planira sredstva i dinamiku plaćanja, obezbjeđuje izvor i dokaze.


Odgovorno lice, Vesna Đukić
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo