OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Predsjednik Privredne komore Ligurije i gen.sekretar Re.C.O.Med, u posjeti Maslinarskom društvu Boka


10.06.2019.
20190607_211659_1560168423947.jpg

Uvaženi predstavnici međunarodne organizacije ,,Mreža mediteranskih gradova maslinovog ulja" sa sjedištem u Italiji čiji je jedan od osnivača, Grad Tivat, bili su u radnoj posjeti Društvu. Enriko Lupi i Antonio Balenzano, razgovarali su o mogućem strateškom partnerstvu u projektu Adrion, sa predstavnicima MPRR i Privredne komore Crne Gore.


U radnoj posjeti Maslinarskom društvu Boka – Boka Kotorska, od 7-9. juna, u Tivtu su boravili predstavnici međunarodne organizacije “Mreža mediteranskih gradova maslinovog ulja” u čijem je osnivanju, učestvovala i Opština Tivat.

Na inicijativu našeg Društva, nakon proglašenja Tivta Gradom masline, odmah je uslijedilo proglašenje Kotora, i Herceg Novog.Tako je i Crna Gora, pored 16 drugih zemalja Mediterana, dobila status zemlje članice-osnivača Mreže.

Gospodin Enriko Lupi, bivši predsjednik Mreže u tri uzastopna mandata, predsjednik je organizacije  Citta dell Olio, koja ove godine slavi 25 godina postojanja, istovremeno je predsjednik Privredne komore Ligurije i predsjednik Organizacije proizvođača, distributera, ugostitelja...

Organizacija je osnovana da okupi zemlje Mediterana za koje je maslinarstvo istorija, kultura, tradicija sa osnovnim motivom da sačuva od globalizacije ono što Mediteran izdvaja od ostalog dijela svijeta:

 Bogatstvo koje je dio našeg bića i  kome  je UNESCO odlučio dati znak obilježja čovječanstva. Pod okriljem Mediteranske ishrane, ekstra djevičansko maslinovo ulje i tipični visokokvalitetni proizvodi od maslina moraju biti pokretač koji će privući mediteranske zemlje i postati svjedočanstvo kvalitetnog turizma”.

 Antonio Balenzano, generalni sekretar Mreže mediteranskih gradova maslinovog uljatakođe je bio u posjeti našem udruženju a povod za posjetu je prijedlog ove velike organizacije za strateško partnerstvo na projektu “ Adriatic agriculture Skills” - Adrion (fond EU), AXIS 1

Cilj ovog projekta je jačanje sposobnosti mladih iznad 24 godine, kao i žena, sektorsko povezivanje (poljoprivreda i turizam), diversifikacija poljoprivrede, kroz razne vidove  obuka, inovacija, razmjene iskustava…

Projekat je vrijedan 2,65 miliona €, od čega bi, učešće partnera bilo 15%

Ministarstvo poljoprivrede I ruralnog razvoja ne može biti partner već samo saradnik koji daje podršku, a Privredna Komora Crne gore, zbog apliciranja na jednom Adrion projektu, po pravilima konkursa, ne može učestvovati kao partner (aplikant za Crnu goru) u još jednom project u ovom pozivu.

Vesna maraš, direktorica Plantaža 13. Jul, licencirane kao Istraživački centar, istovremeno i dekan na UDG, iskazala je interesovanje za učešće u ovom međunarodnom projektu.

Biće nam velčiko zadovoljstvo i čast ako ova institucija preuzme ulogu strateškog partnera.

Još uvijek nepotpisani ugovori o bilateralnim odnosima izme/đu Ministarstva poljoprivrede Italije i MPRR Crne Gore, ukazuju na potrebu dodatnog angažovanja svih kapaciteta u cilju jačanja i konkretizovanja saradnj između dvije zemlje, što bi sepozitivno odrazilo i na sector maslinarstva.

Posjeta ovih uglednih ličnosti, bila je i prilika da se upoznaju sa ljepotama Boke i sastanu sa predstavnicima društva kako bi se što bolje, informisali o stanju u maslinarstvu u Boki i crnoj Gori, te predložili konkretne korake za saradnju sa našim institucijama i proizvođačima.
Tom prilikom, predsjednik Lupi je, u znak pažnje i dobre višegodišnje saradnje sa našim Društvom, uručio poklone predsjedniku Obradu Mandiću i izvršnom direktoru Vesni Đukić.

Uvaženi posjetioci napustili su našu zemlju sa lijepim utiscima o njenim ljepotama i bogatstvu i stekli sliku o potrebama našeg udruženja i proizvođača maslinovog ulja u zemlji.
Prema našem dogovoru, očekujemo ih u septembru, kada će nam predstaviti Mrežu, mogućnosti za saradnju, prednosti udruživanja na regionalnom i državnom nivou, ulogu i značaj Opština kao pokretača i nosilaca ove ideje. O tome smo više puta govorili i pisali, na Okruglom stolu u Podgorici i Kotoru prije nekoliko godina predložili lokalnim vlastima u sve tri opšine u Boki da preuzmu inicijativu i konkretizuju partnerstvo sa Organizacijom maslinara u Boki Kotorskoj.smo, kao premisu za jačanje maslinarstva u Boki i čitavoj zemlji 

 

                                                                                                                                                                                                                    VĐ id.

 

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo