Sadnice masline za maslinare iz opštine Kotor


22.03.2019.


Sadnice masline koje je Društvo nabavilo svojim sredstvima i uz subvenciju Opštine Kotor (Program mjera podrške razvoju poljoprivrede), dopremljene su iz Rasadnika Čibača, Univerziteta u Dubrovniku, zahvaljujući firmi "Zožeta" iz Herceg Novog.
Sadnice odličnog kvaliteta: Dubrovačka bjelica, Drobnica, Lastovka i Lećino, distribuiraju se maslinarima - članovima Društva, po ranije utvrđenom spisku. U slučaju pojave viškova, maslinari će biti blagovremeno obaviješteni.
Informacije na telefon 067 201 732

Korisnici beneficije su članovi Društva sa teritorije opštine Kotor, koji su redovno plaćali (mogu uplatiti i na licu mjesta), članarinu za 20218/19. godinu.


Rasadnik Čibača, Univerziteta u Dubrovniku, sa kojim Društvo ima dobru, dugogodišnju saradnju, obezbijedio je sadni materijal odličnog kvaliteta. Sadnice su ožiljene iz reznica matičnih zasada, pakovane u kontejnere težine između 0,5 i 1kg sa deklaracijom koja garantuje kvalitet, na svakoj jedinici.
Sadnja se može vršiti odmah, prema uputstvu sa našeg sajta (Radovi u maslinjaku). Mogu se prebaciti u veće kontejnere i držati do trenutka sadnje a mogu se saditi u bilo koje vrijeme u toku godine (pod uslovom da ima vode za navodnjavanje).
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo