OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Kompost - održivo upravljanje biljnim ostacima u poljoprivredi


10.03.2019.

Kompost iz drugog ciklusa proizvodnje, u upotrebi za sadnju novih kultura

Projekat ''Informisana agrojavnost'' čiji je nosilac NVO Eko Centar Delfin (sa partnerskim organizacijama MDBoka i UPVŠ), dokazuje svoju održivost kroz upravljanje biljnim otpadom u poljoprivrednoj proizvodnji.Od decembra 2017. godine, kada su korisnicima, učesnicima u projektu dodijeljeni komposteri i organizovana edukacija, u toku je treći krug proizvodnje komposta koji se koristi u poljoprivredi, kao reciklirani biljni ostatak. Gotov proizvod (kompost) očekujemo krajem maja.


  


Koristi od ovog projekta su višestruki:
Veliki broj informisanih poljoprivrednih proizvođača o zančaju zaštite životne sredine, mogućnostima unapređenja proizvodnje zdrave hrane, štetnosti upotrebe vještačkih đubriva, pesticida i nepravilnog odlaganja/uništavanja biljnog otpada...
Odgovorno rukovanje biljnim otpadom u poljorivredi
Korist prerađenog biljnog materijala za poboljšanje kvaliteta i osobina zemljišta
Bolji prinos
Očuvanje životne sredine
I drugi rezultati nematerijalne prirode, naročito pojačana saradnja sa lokalnom samoupravom i mogućnost za dalje unapređenje procesa.
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo