OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Obuka za pisanje projekata RELOAD, u orgnizaciji Opštine Tivat


10-12.12.2018.

Trodnevni trening za pisanje projekata za apliciranje za sredstva EU koji je vodio Goran Đurović, u organizaciji Opštine Tivat, omogućio je učesnicima (predstavnici javnog sektora i civilnog sektora) da prošire i unaprijede svoja znanja iz ove zahtjevne oblasti.
Nastavlja se podrška aplikantima kroz mentorski rad.

Učesnici su ocijenili visokom ocjenom rad predavača i organizaciju u Opštini Tivat za koju je bila zadužena Ivana Petković. Sve pohvale i zahvalnost za još jednu pruženu priliku, koja će pomoći da se ojačaju ljudski kapaciteti u NV sektoru.
Jelena Miljanić iz UNDP, bila je dobra logistička podrška sve vrijeme.
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo