OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Šeme kvaliteta proizvoda


29.09.2018.
20180928_102424.jpg

Zaštita imena proizvoda, zaštita porijekla, zaštita geografskog porijekla, pojedinačna i kolektivna zaštita imena proizvoda... (Merisa Čekić, MPRR) - Šeme kvaliteta proizvoda.
Nekada zaštita intelektualne svojine, sada zaštita imena proizvoda, otvara nove mogućnosti proizvođačima, bilo da u sistem zaštite ulaze sami, bilo kao grupa (udruženje) proizvođača.
Radionicu otvorio Vladimir Bujišić, sekretar Sekretarijata za privrednu djelatnost, saobraćaj i komunalne poslove u Opštini Kotor.


20180928_101423.jpg
Merisa Čekić, načelnica Direktorata za šeme kvaliteta pri Ministarstvu poljoprivrede, predstavila je proizvođačima suštinu, značaj i postupak zaštite imena proizvoda koja se bazira na Zakon o Šemama kvaliteta. Odgovorila je na mnoga pitanja, vezana za proizvodnju a najviše za samu proceduru.
Najviše mogućih poteškoća proizvođači vide u izradi specifikacije proizvoda i postupku apliciranja i to je iniciralo niz pitanja i opštinskim službenicima. Jedno od tih je i da li Opština može obezbijediti tehničku podršku onima koji žele ući u sistem zaštite kvaliteta.
Vladimir Bujišić je obećao da će se potruditi da pronađe način da se proizvođačima pomogne da prevaziđu administrativne poteškoće.


Posebnu pažnju prisutnih, svojom pričom je privukao Nevres Đerić, dugogodišnji i prvi proizvođač školjki iz Kotora, koji je sa prisutnima podijelio loše iskustvo sa Agencijom za izdavanje sertifikata i Ministarstvom poljoprivrede u svom petogodišnjem nastojanju da svoju proizvodnju uvede u sistem zaštite organnskih proizvoda.
Po njegovim riječima, gotovo 5 godina bezuspješno pokušava sertificirati svoj proizvod kao organski. Uz svu prikupljenu dokumentaciju, više puta upućen zahtjev i nekoliko puta sprovedenu kontrolu od strane Agencije Monetorganica, nije dobio odgovor ni do dana današnjeg.
Ana Knežević je na to pitanje odgovorila da Agencija nije akreditovana za kontrolu i izdavanje sertifikata za tu vrstu proizvoda, da nema  kadra, da je nabavka eksperata sa strane preskupa, da nema interesa da se sve to radi za samo jednog proizvođača.
Merisa Čekić smatra da bi ovaj proizvod bilo lakše zaštititi kao proizvod višeg kvaliteta zbog njegove specifičnosti i jedinstvenosti i obećava da će pregledati kompletan slučaj koji i nije upućen njenoj kancelariji.

Ana Knežević, predstavnica Agencije za izdavanje sertifikata "Monteorganica", upoznala je prisutne sa procedurom kontrole:
''Kontrolišemo samo ono što stoji u vašoj specifikaciji proizvoda/proizvodnje''.
I drugi proizvođači su učestvovali u diskusiji: Julka Gardašević je predstavila svoju proizvodnju i pitala u koju bi kategodriju njen proizvod, potpuno prirodan, mogao biti najlakše zaštićen.
Sonja Jovetić, od maslinara hobiste, maslinar početnik, s namjerom da pokrene ozbiljan porodični posao, proizvodnja maslinovog ulja i sokova od domaćih sirovina, interesovala se za uslugu pisanja specifikacije i sprovođenja postupka u ime proizvođača.
Mirko Božović, proizvođač rasplodnih junica i Sanja Odža, rasadničarska proizvodnja, predložili su Opštini da pomogne da se pokrene zaštita i sjemena, a onda i proizvoda - ,,Grbaljski paradajz".
Nakon diskusije koja je trajala sat vremena, radionica je završena.
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo