OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Radionica u Kotoru - Zastita naziva proizvoda


20.09.2018.


28.09.2018. u 10 sati, u Centru za kulturu u Kotoru, radionica za poljoprivredne proizvođače: Šeme kvaliteta u proizvodnji hrane.
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja sprovodi radionice na temu KVALITETA, odnosno zaštite naziva poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda oznakama kvaliteta (oznaka porijekla, geografska oznaka, garantovano tradicionalni specijalitet, viši kvalitet, planinski proizvod, sa moje farme).
Govoriće Merisa Čekic - Ministarstvo poljoprivrede.

Ulaz slobodan.
U organiziaciji Ministarstva poljoprirede, Opstine Kotor i MD Boka prezentacija na temu: Kvalitet proizvoda (zastita imena proizvoda, postupak, benefiti...), u skladu sa Zakonom o šemama kvaliteta (Službeni list CG br. 22/2017). 
Govorice Merisa Čekic, direktorica DIrektorata za sheme kvaliteta u proizvodnji hrane, pri Ministarstvu poljoprivrede.
Pozivamo sve proizvodjace i zainteresovane koji vide šansu u povezivanju poljoprivredne proizvodje sa turizmom, da prisustvuju i postavljaju pitanja od važnosti za ovu djelatnost.
Radionica se odnosi ne samo na proizvođače hrane, već i na one koji se žele baviti seoskim turizmom i svoj proizvod valorizovati kao turističku ponudu.

Ulaz slobodan.

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo