OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Preporuka BTF - prskati Decisom, odmah


18.09.2018.Na osnovu izvršenog pregleda uzoraka ploda masline u laboratoriji BTF (Mića Raičević) zaključeno je da je napad muve pojačan pošto su temperature niže a vlažnost vazduha povećana.
Prof. dr Snježana Hrnčić preporučuje prskanje Decisom, odmah, zbog karence koja je za ovaj preparat 28-30 dana. I oni koji su prije mjesec dana izvršili zaštitu (npr. Perfectionom), takođe.        
 
Članovi su obaviješteni mejlom, SMS porukama, telefonom i lično, preko vibera...
Svi su takođe, zamoljeni da odmah obavijeste one koji bi mogli imati koristi od ove preporuke što podrazumijeva da imaju dovoljno ploda koji treba sačuvati do berbe.
Prema onome što vidimo naterenu, pred nama je još jedna loša godina za maslinare, kao što je bilo 2015. kada je sve otpalo pred samu berbu.


kolski_maslinjak_u_Donjoj_Lastvi.jpg  20180822_103658_1536411022368.jpg
   
20180911_170448_1536741732278.jpg  20180911_093830_1536741811948.jpg

 
 

"Situacija sa  muvom je dosta slična prethodnoj. Lokaliteti Donja Lastva i Luštica imaju ploda ali imaju i muve
i trebalo bi tretirati decisom jer je ovo praktično kraj, zbog karence.
Zagora nema puno muve ali je infestacija 34 % i to se ne može popraviti tako da tretman treba odmah uraditi.
Kavač ima puno lutki i praznih hodnika i infestacija je čak 60 % zbog čega će sigurno otpasti dosta ploda.
Pitanje je da li je više isplativ tretman ali to je, svakako, preporuka.
U Radovićima i Lastvi Grbaljskoj je slična situacija ali tamo su mlađi razvojni stadijumi jer je vjerovatno već
došlo do otpadanja većine plodova. Kod njih gotovo nema zdravih plodova".

Pro.dr Snježana Hrnčić


web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo