OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Kontrola klopki za maslininu muvu


10.09.2018.
Praćenje muve masline 2018

Na osnovu pregleda žutih ploča i vodenih (McPhailovih) klopki za evidentiranje štetočine, prema broju ulovljenih jedinki, zaključeno je da je napad muve pojačan u odnosu na prethodni pregled 29.08.2018.

Na osnovu sedmičnog pregleda i prebrojavanja jedinki muve uhvaćenim na žutim, ljepljivim pločama i u McPhailovim klopkama (vodeni rastvor amonijumove soli), uočen je porast broja jedinki oba pola.
Iako je projektom predviđeno da se klopke mijenjaju jednom u petnaest dana, zbog izuzetno velikog broja uhvaćenih jedinki raznih (i korisnih insekata) iste smo mijenjali sedmično, na svim lokacijama, određenim za praćenje muve.
Ogroman broj mrava, leptira, moljaca, cvrčaka (u drugoj polovini jula i prvoj polovini avgusta naročito) kao i velikog broja (više od 20 jedinki na jednoj strani žuti ploče) narandžaste muve, buba mare, ose, muve... na žutim pločama zahtijevao je promjenu istih svake sedmice.
Zavisno od lokacije, sorte, održavanja i ekspozicije kao i položaja prema udaru vjetrova i naletu kiše i grada, stabla su u različitom kondicionom stanju:

1. Zagora
Zbog nedostatka vode i listovi uvijeni unutra, plodovi smežurani. Nakon kiša stanje se popravilo alije i dalje očigledan nedostatak vode. Doksu plodovi bili smežurani, napad miuve je bio mnogo slabiji i više ulovljenih jedinki bilo e u vodenim klopkama nego na žutim pločama.
Čim su se plodovi ispunili vodom i postali jedri, pojačan je napad muve. Roda ima (ispod prosjeka) a koliko će do kraja ostati i kakvog će biti kvaliteta, ostaje da se vidi.

2. Lastva Grbaljska
Kolekcioni zasad masline različitih domaćih sorti sa Leccinom kao uporednom sortom u Lastvi Grbaljskoj, zajednički projekat Maslinarskog društva Boka, BTF i Zavoda za suptropske kulture u Baru, više od pet godina postoji na ovoj lokaciji.
Iako ne pripada (u cjelosti) opštini Kotor, ovaj zasad je uvršten u projekat praćenja muve masline upravo zbog toga što je od opšteg značaja i predviđeno je da u budućnosti bude i pokazni zasad za maslinare, studente, studijske posjete...
Teren je bezvodan, Manastir koji je ustupio zemljište MDBoka na korištenje za ovaj projekat, povremenio obezbijeđuje vodu za navodnjavanje zasada koji broji oko 100 stabala raznih sorti koje su uopravo za potrebe ovog projekta proizveli stručnjaci u Zavodu, sađenih po određenoj šemi koju su projektovale prof.dr Biljana Lazović i dr Mira Adakalić, u dobrom su kondicionom stanju, zahvaljujući zalaganju MDBoka i njenih članova iz ovog kraja.
Maslinine muve ima, ima i ploda neće ga biti u očekivanim količinama ali za pregled i naučno praćenje, svakako.

3. Kavač
Navodnjavani zasadi, tretirani tri puta, po preporukama stručnjaka iz BTF prof.dr Snježane Hrnčić, imaju najviše roda, plodovi su napadnuti ali se još drže, jedri su ali prilikom protresanja grana, otpadaju.
Količina roda ispod prosjeka a opet, više nego na drugim lokacijama.

4. Donja Lastva
Zasad masline u dvorištu OŠ Dragao Milović, zajednički projekat MDBoka i Opštine Tivat, predstavlja takođe pokazni maslinjak. Redovnim praćenjem pojave i razvoja štetočine na ovoj lokaciji, odslikava stanje u ovom području. Navodnjavanje, održavanje korova i đubrenje, redovno se sprovode (finansira O.Tivat) pa ima roda, iako je daleko ispod prosjeka.
Ovdje su postavljene Ekotrap kesice za ekološku zaštitu protiv muve i neće se, zbog neopravdanosti daljeg investiranja, vršiti nikakva zaštita. plodovi će se i dalje uzimati samo za analizu u laboratoriji BTF.

5. Radovići
Održavan, navodnjavan, đubren i po preporukama BTF, zaštićen maslinjak, ima roda (ispod prosjeka ali više nego na drugim lokacijama). stabla u dobroj kondiciji, listovi plavo zeleni, plodovi jedri. Muve ima u velikom broju, napad je očekivano jak. Budući da je planirana berba za konzerviranje, ovdje se ne preporučuje hemijska zaštita.

6. luštica
Bezvodan teren, održavan maslinjak, rod ispod prosjeka, organska proizvodnja, postavljene Ekotrap vrećice. Na žutim pločama uhvaćeno manje muva nego u vodenim klopkama.
Praćenje se nastavlja prema planu a rezultati će na kraju biti sumirani u jedan izvještaj.

V.Đ.
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo