OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Maslinina muva - preporuke BTF za zaštitu


07.09.2018.

Prema posljednjem izvještaju Biotehničkog fakulteta u Podgorici, na osnovu pregleda klopki i uzoraka sa terena, povećan je broj ulovljenih jedinki muve i pojačana infestacija plodova na svim lokacijama duž crnogorskog primorja. Preporuka prof.dr Snježane Hrnčić: zaštita preparatima na bazi deltametrina (DECIS) odmah!
U Boki je, u drugoj polovini avgusta, postavljen ''drugi krug'' Ekotrap vrećica.
Oni koji beru za konzerviranje kao ni oni kod kojih preostala količina roda ne opravdava ulaganja, neće upotrebiti hemijska sredstva; organski proizvođači, razumije se.


Na teritoriji Boke prate se lokacije: Donja Lastva - OŠ Drago Milović, Radovići, Luštica, Kavač, Lastva Grbaljska i Zagora.
Na osnovu pregleda vodenih klopki i žutih ploča, utvrđen je povećan broj jedinki oba pola, naročito tamo gdje se navodnjava, blizu izvora vode i potoka.
Oni koji su izvršili zaštitu prema preporuci stručnjaka za suzbijanje prve generacije muve, manje posla imaju sada, a plodovi su manje zaraženi. U Zagori, Kavču, Donjoj Lastvi i Tićima (Luštica) plodovi su relativno zdraviČ
; rod je ispod prosjeka, ali zadovoljavajući.
U Zagori, Radovićima Kavču i Luštici, potrebno je izvršiti zaštitu kako bi se plod sačuvao do berbe. Osim muve, masline je opet poharao i svrdlaš.

Izvod iz zvaničnog izvještaja stručnjaka za područje Bara i Ulcinja ali prihvatljiv je i za Boku.

''Predmet: Izvještaj o pregledu klopki i plodova''
Obavještavamo vas da su klopke za kontrolu brojnosti muve masline na području Bara i Ulcinja pregledane 05.09. a uzorkovani plodovi iz Bara, 06.09. u laboratoriji. U Valdanosu nema plodova koji bi se mogli uzorkovati.
Na većini lokaliteta došlo je do povećanja brojnosti muva u Mc Phail klopkama i smanjenja na žutim pločama, u poređenju sa prethodnim pregledom.

S obzirom na povećanje brojnosti muva u klopkama i činjenicu da se više ne mogu koristiti insekticidi koji bi djelovali na mlađe larvene stupnjeve (zbog karence) maslinarima se preporučuje da urade tretman sa nekim preparatom na bazi deltametrina.

                                                                                                                  S poštovanjem,Dekan

Izvještaj pripremila                                                                                                                                                                                

       Prof. dr Snježana Hrnčić                                                                                                                     Prof. dr Miomir Jovanović

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo