OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Za samo deset dana - promjena u maslinjacima


29.07.2018.Danas je izvršen četvrti pregled žutih ljepljivih ploča i vodenih klopki na lokacijama u Donjoj Lastvi, Luštici, Radovićima, Kavču, Lastvi Grbaljskoj i Zagori. Rod prepolovljen. Rinhites (svrdlaš) opet hara.

Na pomenutim lokacijama izvršen pregled klopki. Na žutim pločama povećan broj jedinki oba pola, a u vodenim klopkama samo jedinke muškog pola.
Postavljene ekotrap vrećice mogu pomoći da se spase barem nešto plodova koje muva još nije napala, a svrdlaš preskočio.

Tivat
Praćenje muve 2018.20180721_094314_1532364785399.jpg
Lokacija Donja Lastva, OŠ Drago Milović: nije bilo muve na žutim pločama, ulovljene 3 jedinke muškog pol u vodenoj klopci.
Lokacija Radovići, ulovljeno je pet jedinki maslinine muve (ženke) na šest ploča, više na strani okrenutoj sjeveru nego na onoj prema jugu.

Herceg Novi
Za_zamjenu_plo_a_dobro_do_e_neko_malo_vi_i.jpg
Lokacija Luštica, Tići:  na 3 žute ploče (tri masline na različitim mjestima) evidentirane 4 ženke i 4 mužjaka

Kotor
20180718_101806.jpgPregled_utih_plo_a_i_uzimanje_uzoraka_za_laboratorijski_pregled_-_Kava_30_07_2018_.jpg

Lokacija Kavač:
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo