OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Kiša-znači muva

17.07.2018.
Pad temeperature i padavine koje su zahvatile Boku Kotorsku, donose osvježenje ali i opasnost od pojačanog napada maslinine muve čijem razvoju, upravo ovakve meteorološke prilike, posebno pogoduju.
Hitno postavljanje EKOTRAP vrećica (ekooški prihvatljiva zaštita), pomoći će smanjenju posljedica umjerenog napada muve. Na nekoliko lokacija u Boki uočena pojava ženskih jedinki na žutim ljepljivim pločama.
Na jednoj lokaciji u Zagori, u polju, na dobro održavanim maslinama sa prosječnim rodom, uočeno je:
1. na tri žute ploče, ukupno 4 ženke
2. na jednoj žutoj ploči dve jedinke maslininog svrdlaša (Rhynchites cribripennis)
3. na tri od deset mladih i na jednom od deset starih stabala masline pojava čađavice
4. na jednom stablu mlade masline uočena je izražena hloroza listova, neutvrđenog porijekla, uz mogućnost da je to posljedica fiziološkog nedostatka mikroelemenata u zemljištu
Tri od deset plodova imali su vidljive ubode muve (jedan do dva) i svrdlaša (tri do četiri).
Na druge dvije lokacije u Zagori, gdje je već izvršena zaštita Piretrinom i Decisom (koji ne preporučujemo), nisu uočene jedinke muve na žutim ljepljivim pločama.

Na lokaciji u Lastvi Grbaljskoj gdje je rod ispod prosjeka, masline su dobro održavane i nema izraženih znakova prisustva jedinki muve.
1. Na žutim pločama, uhvaćene su ukupno dvije ženke na tri ploče (postavljene dijagonalno, prema jugu)
2. Na plodovima je uočen prosječan broj uboda muve i nijedan rinhitesa.

Apelujemo na članove i maslinare koji to nisu da hitno postave EKOTRAP kesice na svoje masline. Društvo je nabavilo još 500 komada istih i moguće ih je preuzeti po cijeni od 1,2 €/kom. ukoliko MPRR ne bi odobrilo refundiranje dijela sredstava.

Za sve informacije obratiti se Vesni Đukić, na broj 067 201 732
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo