OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

U Baru i Ulcinju - hitno prskanje protiv muve


06.07.018.

"HITAN HEMIJSKI TRETMAN na području Ulcinja, ali ovaj put i Bara.

UKOLIKO SE OVAJ TRETMAN NE URADI ODMAH VEĆINA MASLINARA ĆE VEĆ ZA MJESEC DANA OSTATI BEZ POTENCIJALNOG RODA! Poredhemijskog tretmana na smanjenje brojnosti muve mogu uticati jedino izuzetno visoke temperature u narednih nekoliko dana koje bi zaustavile razvoj larvi I stupnja i embrioalno razviće." Za tretiranje koristiti (ista sredstva su preporučena i za prethodni tretman)  na bazi fosmeta (preparat Imidan 50 WG) ili dimetoata (Perfektion ili Cromogor)."
(iz saopštenja Fitosanitarne uprave Crne Gore).

Prema saopštenju i preporukama Fitosanitarne uprave Crne Gore, maslinari Ulcinja i Bara morali bi odmah izvršiti hemijsku zaštitu maslina protiv maslinine muve. Na osnovu prvih pregleda žutih ploča u Boki (krajem juna na tri lokacije) Lastva Grbaljska, Pelinovo (pored potoka) i Kavač, samo su na jednoj lokaciji u Lastvi Grbaljskoj, evidentirane 2 ženske jedinke muve i tada na plodovima nisu uočeni ubodi. Većina maslinara na području Boke, prema našim saznanjima, izvršila je tretiranje protiv maslininog moljca kada je plod bio veličine zrna papra, pa je to period koji se poklpio sa zaštitom protiv prve generacije muve.
Visoka vlažnost vazduha i varijabilne temperature pogoduju razvoju ove štetočine. Sa povećanjem temperatura može uslijediti zastoj u razvoju larvi.

Društvo posjeduje EKOTRAP vrećice za ekološku zaštitu masline (067 201 732).
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo