OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Praćenje maslinine muve (Bactrocera oleae) na teritoriji Boke


07.07.2018

Na Konkursu MPRR, za projekat ,,Praćenje muve masline (Bactrocera oleae) radi ranog otkrivanja i suzbijanja i spriječavanja šteta nastalih kao posljedica zaraze", MDBoka bi trebalo da dobije 2000 € kako bi nastavilo sa evidentiranjem i praćenjem štetočine na teritoriji Boke Kotorske u toku 2018.godine.

Od 2008. godine, Društvo pruža tehničku podršku na terenu Biotehničkom fakultetu u Podgorici. Postavljanje i zamjena mamaca, evidentiranje jedinki ove populacije, slanje uzoraka lista, grančica i plodova na laboratorijski predlog i ekspertsko mišljenje pod strogom kontrolom profesorke Hrnčić i Milorada Raičevića,sedmično i izvještavanje maslinara i javnosti na osnovu preporuka Fitosanitarne uprave, Društvo je radilo bez nadoknade.
Zahvaljujći ovoj podršci MPRR, iako manjoj od planirane, nastojaćemo na manjem broju lokacija i sa manjim brojem pregleda, ustanoviti stanje u najkritičnijem periodu (jul, avgust, septembar i prva polovina oktobra).
Pregledi će se vršiti na teritoriji sve tri opštine: Kotor, Tivat i Herceg Novi, na odabranim lokacijama na kojima ima ploda (Lastva Grbaljska, Pelinovo, Kavač, Donja Lastva, Radovići i Klinci).

Postupak po utvrđenom planu aktivnosti:
1. Postavljanje ljepljivih ploča i vodenih klopki na 6 izabranih lokacija
2. Zamjena žutih ploča jednom u petnaest dana a vodenih klopki jednom sedmično
3. Evidentiranje (kategorisanje) i prebrojavanje jedinki.
4. Uzimanje i slanje uzoraka lista. ploda, grančica na laboratorijsku analizu
5. Vođenje evidencije (Baza podataka)
5. Izvještavanje maslinara i javnosti

Materijal i oprema potrebna za sprovođenje aktivnosti, nabaviće se u DANLAB-u, sredstvima iz projekta.
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo