OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Ose nalježnice na maslinama


01.06.2018


Ose nalježnice polažu jaja unutar hodnika u deblima koja se, u fazi larve, hrane larvama  drugih insekata (parazitiraju). Od materijala sažvakanog drveta prave gnijezdo (osinjak) a hrane se bjelančevinama od sažvakanih insekata.
Najbolje je u rupe ušpricati neki insekticid (Bio Kill) i premazati (zatvoriti) ih voćarskim voskom. Preparat nije štetan po ljude, domaće životinje i životnu sredinu.


image-0-02-04-f0bebf56e608e398bee60d205eb50dc582c687e9734df8cd794bf652a341ec3d-V.jpg
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo