OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

SWG - VII sastanak zainteresovanih strana


31.05.2018.


U Trebinju je, u sali za projekcije hotela SL Idustry, održan sastanak zainteresovanih strana za projekte regionalne saradnje u regiji Krš. Sastanku, na kome je bilo riječi o ostvarenim i budućim projektima SWG (stalna radna grupa za regionalni razvoj), osim članova tima pripremu Strategije razvoja Regiona prisustvovali su i predstavnici opština (Iz Boke sve tri opštine), NVO sektora, proizvođači  i pojedinci zainteresovani za buduću saradnju.


 
20180531_111212.jpg
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo