OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Kiša, kiša, a bilo je i leda


07.03.2018.Maslina u januaru 2018.

Radovi u maslinjacima su zastali. Kiša ne dopušta, a ne bi bilo ni dobro, rezati maslinu za vjetrovitog vremena i pri ovako visokoj vlažnosti. Mnogi su maslinari već obavili rezidbu i đubrenje kao i proljećnu zaštitu od gljivičnih bolesti (paunovo oko). Temperature ispod nule, u trajanju od nekoliko dana, prema informacijama koje smo dobili u razgovoru sa našim članovima, nisu uzrokovale veće štete na maslinama. Limuna nema, ni narandži, a neće biti ni mandarina.
Samo je... 


na jednom mjestu u Grblju, na lokaciji koja je više izložena sjeveru i nalazi se u Polju, prijavljena pojava "kuvedanja" mladih vrhova, kod tek zasađenih i orezanih maslina. Takođe smo imali i slučaj  "mrazopuca" na nekim starijim stablima u višim djelovima Gornjeg Grblja (pretpostavka je da je u osnovi, uzrok, prekomjerno navodnjavanje i đubrenje krajem prošle godine, te nagli razvoj grančica u vrijeme mirovanja; na pukotinama nije bilo nikakvih tragova djelovanja štetočina). 

Sada su dnevne temperaturena nivou prosječnih vrijednosti za ovo doba godine pa treba biti strpljiv sa primjenom pomotehnike, bar još neko vrijeme, dok se meteorološke prilike ne stabilizuju.

Maslini (zavisno od sorte), kao i svakoj voćki, potreban je određen broj dana/sati sa temperaturama nižim od 10°C, kako bi završila proces formiranja rodnih pupoljaka. Zato treba biti strpljiv pri donošenju odluke o početku rezidbe.  

Trajanje niskih temperatura duže vrijeme i nepripremljenost masline za ovaj period u biološkom ciklusu, mogla su uzrokovati oštećenja i na maslinama. 

U fazi mirovanja masline (u vrijeme niskih temperatura), u organima stabla je najveća koncentracija ugljenih hidrata (a najmanje ima slobodne vode) koji je štite od izmrzavanja. 
Stabla masline, koja su preživjela stres (neodgovarajuća ishrana, pretjerano navodnjavanje, ranija rezidba, oluje, grad...),  koji bi mogao pokrenuti aktivnosti u samoj biljci prije vremena, trpe veće štete jer nisu zaštićene. Osim aktivnosti u biljci, na osjetljivost i oštećenja veliki uticaj imaju i sorta, starost i kondiciono stanje stabla, mikroklimatski uslovi tj. lokacija i mnogi drugi faktori koje smo ranije pominjali u opisu stanja maslina u rano proljeće.

Preporuka: 

- Maslinjak samo "pročistiti": ukloniti slomljeneili oštećene grane (sanaciona rezidba) i rane obavezno, zaštititi voćarskim voskom ili nekim preparatom na bazi bakra;

- Sačekati sa rezidbom do stabilizacije meteoroloških uslova koju i inače netreba sprovoditi zimi;

- Pred početak kretanja vegetacije masline, mart i april, izvršiti detaljan pregled stabala, evidentirati eventualna oštećenja od izmrzavanja ili pojavu simptoma gljivičnih bolesti

- Pristupiti rezidbi, pri suvom i tihom vremenu.

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo