OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Agrobudžet za 2018. godinu


16.02.2018.

Raspisan Javni poziv za podršku maslinarima iz sredstava agrobudžeta za 2018. Poziv se odnosi na investicije vezane za pripremu zemljišta i zasnivanje novih zasada, revitalizaciju starih maslinjaka, nabavku sistema za navodnjavanje, izgradnju podzida, nabavku opreme za skladištenje i pakovanje ulja...


'' DEFINICIJA KORISNIKA PODSTICAJNIH SREDSTAVA
Korisnici podrške po ovom Javnom pozivu su poljoprivredna gazdinstva, koja moraju biti upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i upisani u Registar proizvođača maslina i/ili Registar proizvođača maslinovog ulja, u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni list CG“, br. 34/14, 1/15 i 30/17), u momentu podnošenja Zahtjeva za podršku.
Do momenta isplate sredstava novopodignuti zasadi moraju biti ažurirani i upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

PRIHVATLJIVE INVESTICIJE
 priprema zemljišta za sadnju maslina;
 podizanje novih zasada maslina;
 revitalizacija starih zasada maslina;
 nabavka sistema za navodnjavanje;
 nabavka opreme za skladištenje i pakovanje maslinovog ulja;
 upravljanje biljnim otpadom;
 izgradnja podzida u zasadima u cilju čuvanja zemljišta od erozije.
SPECIFIČNI KRITERIJUMI PRIHVATLJIVOSTI
 Minimalna površina zasada za podršku investicijama je 0,3ha, dok je za nabavku opreme minimalan broj stabala u rodu 30.
 Minimalna gustina sadnje za novodignute zasade je 300 sadnica po ha;
 Minimum stabala maslina za revitalizaciju je 20, a iznos po stablu je 7€;
 Minimalna vrijednost investicije, koja može da uključuje i revitalizaciju: 500€
 Maksimalno prihvatljiva investicija iznosi 10.000€, dok je maksimalni iznos prihvatljivih troškova do 50% vrijednosti investicije, osim za kultivisanje neobradivog zemljišta za sadnju maslina gdje iznosi do 60%. Ukupna maksimalna podrška po gazdinstvu u toku godine može biti 5.000€;
 Troškovi za svaki dio investicije moraju da budu u skladu sa realnim trenutnim tržišnim cijenama.''
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo