OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Ničije krave na nečijoj zemlji


06.02.2018.20180206_152615.jpg

Svake godine, ista priča, sve se ponavlja još od 2008.godine, kada smo prvi put javno ukazali na problem napuštenih krava koje nanose velike štete maslinjacima u Boki. I ništa. Krave su ničije, maslinari svake godine sade nove masline na mjesto iščupanih i ''revitalizuju'' tek posađena stabla.


Da li je moguće, da nakon toliko godina istii problem okupira pažnju maslinara koji s pravom traže da Društvo, čiji su članovi (pa i da nisu) zauzme stav i pokuša pronaći rješenje za ovo stanje.
Društvo je, kao udruženje građana, više puta dopisima i javnim obraćanjem, a tri puta i organizovanjem kruglih stolova i javnih sastanaka sa predstavnicima Opštine Kotor i Tivat čiji su maslinjaci direktno ugroženi, kao i sa predstavnicima Komunalne policije u Kotoru, ukazalo na problem i naglasilo potrebu da se hitno preduzmu koraci za trajno rješavanje.
Inicijativa koju smo takođe uputili našim lokalnim upravama za pripremu i usvajanje akata koji bi u konačnoj liniji zaštitilo prava svojine i maslinjaka kao baštine Boke.

Kako tada, tako i sada. Ništa. 

Na Redovnoj skupštini Društva, 2016. godine, osnovan je Regionalni Odbor za zaštitu masline, u okviru Društva, koji se sastao nekoliko puta i razmatrao ne samo problem ''ludih'' krava već i namjernog, nedozvoljenog upada na tuđe posjede i uništavanja i sječe stabala masline samo zbog toga što nekome ''zaklanjaju pogled'' ili mu trebaju drva.
Još uvijek nije došlo do značajnijih rezultata djelovanja Odbora, osim što je napravljena Strategija i plan rada, kao i da se krenulo u interni popis maslina na teritoriji Boke, koliko to prihvataju vlasnici.

Republički inspektor, koji je više puta bio svedok posljedica upada krava, odnošenja višestoljetnih maslina sa naših najljepših kompleksa na mjesto ''čuvanja'' do ''povratka u Boku'' ali, kako na licu mjesta nije zatekao činjenje, niti počinioca, nije mogao izreći odgovarajuću kaznu.

Da li je moguće da ne postoji način da čovjek zaštiti svoju imovinu, pa i sebe samog, kada ga snađu lude krave i ludi ljudi?
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo